BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački JP Mosport Mostar 30.5.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 48/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Sanacija trafo stanice 50 kVA u Hutovom blatu Pregovarački ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 3.5.2012. 9.654,00 Službeni glasnik BiH 48/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Islamska zajednica BiH Čapljina 17.5.2012. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 48/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Islamska zajednica BiH Stolac 3.7.2012. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački BZK Preporod Konjic 9.7.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački BZK Preporod Mostar 17.8.2012. 2.500,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Jedinstvena organizacija boraca Stolac Stolac 6.8.2012. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Folklorni ansambl Neretva Jablanica 13.8.2012. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka diesel agregata za BS Šatorova gomila Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 27.8.2012. 23.814,00 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka tečnog pogonskog goriva sa sukcesivnom isporukom za službena vozila Direkcije Mostar Otvoreni Energopetrol d.d. Sarajevo 19.7.2012. 388.888,96 Službeni glasnik BiH 70/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Odbojkaški klub Student Mostar 22.12.2012. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Udruženje građana Carski vinogradi Mostar 1.11.2012. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Odbojkaški klub invalida Flash Mostar 16.11.2012. 1.500,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački JU Dom kulture Blagaj Mostar 14.11.2012. 2.000,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Udruženje građana Herceg Stjepan Kosača Mostar 1.11.2012. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Reklamno propagandne usluge Pregovarački Udruženje Munje (Thunders) Mostar 23.11.2012. 1.200,00 Službeni glasnik BiH 100/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Projektovanje, rješavanje IPO, pribavljanje saglasnosti i dozvola, izvođenje građevinskih radova, organizacija općinskog tehničkog prijema i pribavljanje upotrebne dozvole za OSP do RR čvorišta Šatorova gomila sa privodom za BS Rotimlja Otvoreni NSSN d.o.o. Mostar 17.12.2012. 350.771,00 Službeni glasnik BiH 105/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Nabavka klima uređaja za šeltere Otvoreni Elektroprofing d.o.o. Mostar 31.12.2012. 43.350,00 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Održavanje službenih motornih vozila Direkcije Mostar Pregovarački Hercegovina auto d.d. Mostar 30.1.2013. 9.500,00 Službeni glasnik BiH 22/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Održavanje elektroenergetskih priključaka i vodova za BS, koji su vlasništvo BH Telecoma Otvoreni Elektrofak d.o.o. Jablanica 12.3.2013. 45.894,60 Službeni glasnik BiH 22/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Izgradnja optike do velikih korisnika Mostar II dionica Avenija Pregovarački KTM - Brina d.o.o. Posušje 14.3.2013. 15.410,00 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Pasivna oprema za izgradnju GPON Dobrinja 1 Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 22.3.2013. 49.510,20 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Lot 2: Servisiranje i atestiranje dimovodne strane kotlova, dimovoda, dimnjaka, otsisnih kuhinjskih kanala i antikorozivna zaštita Otvoreni Zajednička obrtnička dimnjačarska djelatnost DIMNJAK Sarajevo 20.3.2013. 45.975,00 Službeni glasnik BiH 26/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Projektovanje, rješavanje IPO, pribavljanje saglasnosti i dozvola, izvođenje građevinskih radova, organizacija općinskog tehničkog prijema i pribavljanje upotrebne dozvole za pristupni put i OSP do BS Matera Blagaj Otvoreni AMITEA d.o.o. Mostar Mostar 23.10.2013. 77.312,20 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar Lot 1: Usluge opravke i održavanja putničkih i teretnih vozila RD Mostar iz proizvodnog programa Volkswagen Otvoreni Jelić Auto d.o.o. Mostar 4.11.2013. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14