Dom zdravlja Zavidovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7: Materijal za zubnu tehniku Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 21.1.2013. 11.370,60 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 8: Potrošni/pomoćni sanitetski materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 21.1.2013. 16.226,70 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 9: Sanitetski/zavojni materijal Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 21.1.2013. 17.853,85 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 10: Rukavice Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 21.1.2013. 3.733,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 11: Ginekološki potrošni materijal Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 21.1.2013. 1.645,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 12: Vrećice za infektivni otpad Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 21.1.2013. 800,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 13: RTG filmovi, razvijači i fiksiri Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 1.2.2013. 15.555,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 14: RTG film za CT aparat - kamera Drystar Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 1.2.2013. 1.650,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 15: Brzi testovi test kasete i trake Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 21.1.2013. 12.232,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 16: Trakice za šuk Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 2.412,60 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 17: Reagensi za biohemijski analizator HITACHI 902 Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 6.073,90 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 18: Reagensi za Nycocard reader II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 21.1.2013. 2.342,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 19: Reagensi za biohemiju Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 856,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 20: Reagensi za koagulaciju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 21.1.2013. 1.058,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 21: Reagensi za hematologiju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 21.1.2013. 5.949,10 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 22: Reagensi za hematološki brojač Colter ACT 8 Otvoreni MES d.o.o. Zenica 21.1.2013. 1.822,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 24: Kiseline, rastvori Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 21.1.2013. 1.688,20 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 25: Vacuum epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 21.1.2013. 11.392,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 26: Laboratorijsko posuđe i pribor Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 21.1.2013. 4.174,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 27: Papirni program za meidcinu, termo papir za UZV,EKG I spirometar Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 21.1.2013. 3.940,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 28: Kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 25.1.2013. 4.895,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 29: Štampani kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 25.1.2013. 8.583,65 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 30: TNP (propan - butan) PLIN za grijne sezone 2012/2013 i 2013/2014 godinu Otvoreni Liquivex d.o.o. Usora Usora 21.1.2013. 274.500,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 23: Reagensi za imunohemijski analizator AXSYM Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 22.4.2013. 25.787,12 Službeni glasnik BiH 32/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: Lijekovi u tečnom, tabletiranom i praškastom obliku Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2014. 30.530,96 Službeni glasnik BiH 10/14