KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Izvođenje radova na izgradnji PS Donji Mihaljevići Otvoreni Unioninvest d.d Sarajevo Sarajevo 23.8.2011. 270.094,15 Službeni glasnik BiH 70/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača Grundfos Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 10.8.2011. 50.758,00 Službeni glasnik BiH 74/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za pumpne agregate proizvođača Elko Elektrokovina Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 10.8.2011. 12.692,00 Službeni glasnik BiH 74/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Vodovodne armature za mrežu Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2011. 247.115,00 Službeni glasnik BiH 80/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Spojni materijal, vijci, dihtunzi i olovo Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.10.2011. 176.759,75 Službeni glasnik BiH 84/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 3: Čelične pocinčane cijevi, fitinzi i ventili Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.10.2011. 95.014,76 Službeni glasnik BiH 84/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 4: Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.10.2011. 143.774,00 Službeni glasnik BiH 84/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Građevinski i izolacioni materijal i keramičke pločice Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2011. 262.051,00 Službeni glasnik BiH 84/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za specijalna kombinovana vozila Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 495.843,50 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za rovokopače i kompresore Otvoreni TERRA BIH d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 456.148,00 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Atomsko apsorpciona tehnika i laboratorijski stakleni pribor Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 31.685,59 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Sredstva za održavanje prostorija i ličnu higijenu Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 41.132,50 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za teretna i terenska vozila Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.10.2011. 568.307,50 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za pumpne agregate-proizvođača SVANEHOJ Otvoreni Elektrokovina Mostar d.o.o. Mostar 6.10.2011. 63.763,60 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Repromaterijal za remont pumpi Otvoreni INSTRUMENTS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.10.2011. 12.840,00 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Bravarski i elektromaterijal Otvoreni Simmel d.o.o. Sarajevo 26.9.2011. 32.992,00 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Izolatori, osigurači i elektromaterijal Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 20.10.2011. 46.725,00 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 3: Prekidači, releji i elektromaterijal Otvoreni Simmel d.o.o. Sarajevo 26.9.2011. 39.662,20 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Topli i hladni napitci Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 19.058,32 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Oprema na kanalizacionim objektima Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 294.549,00 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Materijal za priključke Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.10.2011. 438.813,00 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje radio stanica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 26.293,50 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Poluproizvodi od drveta Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.10.2011. 107.758,00 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Dovođenje saobraćajnica od kantonalnog značaja u prvobitno stanje za općine: Centar, Stari Grad, Novo Srajevo, Novi Grad i Ilidža Otvoreni JKP Rad Sarajevo 24.10.2011. 336.000,00 Službeni glasnik BiH 88/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Cijevi keramičke, lukovi i račve Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 17.10.2011. 29.279,30 Službeni glasnik BiH 88/11