Opština Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Zenica Lot 1: Nabavka vatrogasne opreme Otvoreni FINANC d.o.o. Mostar 11.3.2013. 34.287,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Opština Zenica Lot 2: Nabavka ronilačke opreme Otvoreni FINANC d.o.o. Mostar 11.3.2013. 19.759,40 Službeni glasnik BiH 26/13
Opština Zenica Lot 4: Nabavka medicinske opreme Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 14.3.2013. 17.948,79 Službeni glasnik BiH 26/13
Opština Zenica Lot 2: Javna nabavka prehrambenih artikala za potrebe Gradske narodne kuhinje Zenica za 2013/15 Otvoreni STR SUDOM Vitez Vitez 14.6.2013. 8.642,52 Službeni glasnik BiH 59/13
Opština Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka radioničkog, građevinskog i ostalog materijala Otvoreni Almy d.o.o. Zenica Zenica 8.5.2013. 12.253,50 Službeni glasnik BiH 38/13
Opština Zenica Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji sistema javne rasvjeta na području opštine Zenica Otvoreni ELKO-MARIĆ d.o.o. Mostar 10.5.2013. 1.501.987,68 Službeni glasnik BiH 47/13
Opština Zenica Održavanje računarske opreme i mreže, UPS-ova, sistemskog softvera i sistema aktivnog čekanja za potrebe opštine Zenica Otvoreni Dalcom d.o.o. Zenica Zenica 6.6.2013. 14.182,28 Službeni glasnik BiH 47/13
Opština Zenica Lot 1: Nabavka dva putnička vozila, oblik karoserije limuzina sedan Otvoreni AS Autocentar Zenica Zenica 2.7.2013. 51.264,97 Službeni glasnik BiH 53/13
Opština Zenica Lot 2: Nabavka jednog manjeg gradskog vozila Otvoreni AS Autocentar Zenica Zenica 2.7.2013. 14.262,40 Službeni glasnik BiH 53/13
Opština Zenica Lot 1: Javna nabavka prehrambenih artikala za potrebe Gradske narodne kuhinje Zenica za 2013/14 Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 14.6.2013. 240.098,40 Službeni glasnik BiH 59/13
Opština Zenica Lot 3: Javna nabavka prehrambenih artikala za potrebe Gradske narodne kuhinje Zenica za 2013/16 Otvoreni ZENIČKA INDUSTRIJA MLIJEKA d.d. Zenica 14.6.2013. 13.679,28 Službeni glasnik BiH 59/13
Opština Zenica Lot 4: Javna nabavka prehrambenih artikala za potrebe Gradske narodne kuhinje Zenica za 2013/17 Otvoreni Salčinovići d.o.o. Zenica 14.6.2013. 206.164,08 Službeni glasnik BiH 59/13
Opština Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka toplih i hladnih napitaka za potrebe bifea opštine Zenica Otvoreni Zenela-treid d.o.o. Zenica 14.8.2013. 42.962,80 Službeni glasnik BiH 64/13
Opština Zenica Izvođenje radova na izgradnji objekta azila za napuštene životinje na području opštine Zenica - I faza Otvoreni ALMY-TRANSPORT d.o.o. Zenica 18.9.2013. 295.204,25 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i kancelarijske opreme Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.11.2013. 55.893,19 Službeni glasnik BiH 93/13
Opština Zenica Nabavka sa ugradnjom rezervnih dijelova za održavanje vozila za potrebe opštine zenica u 2014. godini Otvoreni Autoservis Uzeirbegović s.z.r. Zenica 25.12.2013. 28.408,78 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za održavanje voznog parka opštine Zenica u 2014. godini Otvoreni ADS-PROMET d.o.o. Zenica 25.12.2013. 42.209,36 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Zenica Pružanje štamparskih usluga i sukcesivna isporuka obrazaca i knjiga Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 18.12.2013. 10.436,65 Službeni glasnik BiH 103/13
Opština Zenica Lot 1: Osiguranje imovine i osiguranja od automobilske odgovornosti i kaska vozila u 2014. Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 16.12.2013. 1.825,72 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Zenica Usluge hitne intervencije i radova tekućeg i investicionog održavanja poslovnih prostorija Općine Zenica u 2014. Otvoreni AIG d.o.o. Zenica 27.12.2013. 126.055,86 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Zenica Lot 2: Osiguranje od automobilske odgovornosti i kaska vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 30.12.2013. 6.167,49 Službeni glasnik BiH 2/14
Opština Zenica Pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Općine Zenica u 2014. godini Otvoreni VGT osiguranje d.d. Visoko Visoko 24.1.2014. 8.390,77 Službeni glasnik BiH 10/14
Opština Zenica Nabavka i isporuka kanti za otpad kapaciteta min. 90 litara Otvoreni GLOVIS d.o.o. Zenica 13. 2. 2014. 4.560,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Opština Zenica Nabavka i isporuka kanti za otpad kapaciteta min. 70 litara Otvoreni Grupa ponuđača: Motiv plus i OMS Promet d.o.o. Zenica, Visoko 17.2.2014. 13.335,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Opština Zenica Nabavka i isporuka kontejnera za iskoristivi otpad kapaciteta 1100 litara Otvoreni GLOVIS d.o.o. Zenica 13. 2. 2014. 18.680,00 Službeni glasnik BiH 18/14