Klinička bolnica Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 25: Interventne PTCA žice sa ravnim vrhovima intermedia Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 67.276,64 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 26: Interventne PTCA žice sa ravnim vrhom floppy Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 12.5.2011. 22.230,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 27: Interventne PTCA žice sa ravnim vrhom standard Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.5.2011. 22.815,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 28: Interventne PTCA žice za CTO sa ravnim vrhom Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.5.2011. 30.420,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 29: Potrošni materijal (rotatori, y-konektori, igle) Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 68.600,32 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 30: Potrošni materijal Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.3.2011. 127.764,00 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Lot 33: Kontrastno sredstvo Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 11.5.2011. 163.781,28 Službeni glasnik BiH 57/11
Klinička bolnica Mostar Juneći milanez (but) Otvoreni ZD.I.-PRODUKT d.o.o. Široki Brijeg 10.8.2011. 115.596,41 Službeni glasnik BiH 74/11
Klinička bolnica Mostar Nabava lijeka topotekan Konkurentski MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo 26.9.2011. 38.902,50 Službeni glasnik BiH 80/11
Klinička bolnica Mostar Nabava brašna i peciva Otvoreni Tihomir Mišić d.o.o. Mostar 4.10.2011. 109.330,00 Službeni glasnik BiH 82/11
Klinička bolnica Mostar Nabava endoskopske opreme za Kliniku za urologiju Otvoreni Medika d.o.o. Mostar 30.11.2011. 481.451,81 Službeni glasnik BiH 98/11
Klinička bolnica Mostar Nabava magnetne rezonancije 3.0 T i izvođenja građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na objektu za magnetne rezonancije Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 7.12.2011. 5.556.353,00 Službeni glasnik BiH 100/11
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Implantati za artroskopiju Otvoreni SAMED d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.12.2011. 69.276,60 Službeni glasnik BiH 5/12
Klinička bolnica Mostar Nabava ribe, jaja pilećeg mesa i konzerviranih mesnih proizvoda Pregovarački TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 12.3.2012. 136.692,31 Službeni glasnik BiH 21/12
Klinička bolnica Mostar Servisiranje dva kirurška videoteleskopa Endoeye Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 27.3.2012 33.244,00 Službeni glasnik BiH 27/12
Klinička bolnica Mostar Nabava lož ulja za potrebe Kliničke bolnice Mostar Otvoreni BTG d.o.o. Tomislavgrad Tomislavgrad 5.4.2012. 1.296.420,00 Službeni glasnik BiH 34/12
Klinička bolnica Mostar Nabava i ugradnjaRTGcijevi LX-3081 i startera ST-7012 za uređaj za koronarografiju proizvođača Shimadzu Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 12.4.2012. 233.650,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Nabava sredstava za održavanje higijene Otvoreni MEPAS d.o.o. Široki Brijeg 7.5.2012. 229.962,30 Službeni glasnik BiH 43/12
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava pribora za održavanja higijene Otvoreni EUROSAN d.o.o. Mostar 7.5.2012. 50.479,64 Službeni glasnik BiH 43/12
Klinička bolnica Mostar Nabava goriva za godišnje potrebe Kliničke bolnice Mostar Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 4.6.2012. 93.460,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Klinička bolnica Mostar Nabava tečnog kisika, kisika u bocama, dušika, dušičnog oksidula, propan butana, ugljičnog dioksida, helija i acetilena za godišnje potrebe KB Mostar Otvoreni MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. Mostar 22.5.2012. 193.220,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Nabava tiskarskog materijala Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 2.7.2012. 81.755,96 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava uredskog materijala Otvoreni Co Farmus Commerce d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.7.2012. 69.584,31 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinička bolnica Mostar Nabava aparata za protočnu citometriju Otvoreni Sedžan - Ingenering d.o.o. Sarajevo 28.9.2012. 311.353,08 Službeni glasnik BiH 81/12
Klinička bolnica Mostar Servisiranje videoteleskopa Endoeye Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 15.10.2012. 30.680,39 Službeni glasnik BiH 87/12