JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja u zavisnim društvimaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni PKF Re Opinion d.o.o. Sarajevo 18.4.2011., 31.3.2011., 7.4.2011., 8.4.2011., 30.3.2011. 228.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Limarsko-izolaterski radovi u 2011. godini Otvoreni IGV IZOLATER d.o.o. Tuzla 26.4.2011. 55.812,00 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka opreme za AMM sistem Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.4.2011. 28.826,41 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje TS 35/10 kV Tuzla 1, TS 35/10 kV Tuzla 2 i TS 35/10 kV Požarnica u SDNiU ED Tuzla Pregovarački Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d. Hrvatska 11.4.2011. 18.572,50 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka energetskih transformatora - Revitalizacija bloka 6-110 MW TE Kakanj Pregovarački Konzorcij Albat d.o.o. i Hesla s.r.o. Sarajevo, Bratislava 28.4.2011. 1.075.000,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka tehničkih plinova za potrebe TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi Otvoreni MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.4.2011. 280.524,67 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka i ugradnja distantne zaštite spojnog polja 220 kV HE Salakovac Otvoreni CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 29.4.2011. 62.350,00 Službeni glasnik BiH 36/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka armirano-betonskih nogara za 2011. i 2012. godinu Otvoreni Konzorcij: Prominvest d.o.o. Konjic i Almos-trade d.o.o. Mostar (lider-Prominvest d.o.o. Konjic) Konjic 15.4.2011. 663.563,20 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka 1500 tona niskosumpornog mazuta (sadržaj sumpora do 1%) za TE Tuzla Otvoreni Eko Panda d.o.o. Visoko 28.4.2011. 1.368.000,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka prenosnog uređaja za mjerenje finoće meljave za TE Tuzla Otvoreni ACTIV Project management GmbH Austrija 18.4.2011. 243.397,50 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje advokatskih usluga u arbitražnom predmetu privrednog društva MAP-Trade d.o.o. protivJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pregovarački Advokatska kancelarija WOLF THEISS Austrija 3.5.2011. 136.850,00 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Dogradnja poslovno tehničke zgrade u TE Tuzla (mašinske instalacije) Otvoreni Mountain d.o.o. Sarajevo 4.5.2011. 299.998,67 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji zatvorenog ciklusa tretmana otpadnih voda u TE Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 11.3.2011. 47.416,22 Službeni glasnik BiH 39/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka opreme i usluga za snimanje govornog saobraćaja za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (TE Tuzla i TE Kakanj) Otvoreni Teta d.o.o. Sarajevo 13.5.2011. 50.740,00 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka štampača i multifunkcionalnih uređaja za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni King ICT d.o.o. Sarajevo 10.5.2011. 35.967,48 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka opreme i usluga za proširenje video-konferencijskog sistema za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni AV COM d.o.o. Sarajevo 12.5.2011. 103.200,00 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dodatnih količna roba, radova i usluga za ugradnju podzemnog 35 kV i 10 kV kabla u cilju alternativnog napajanja električnom energijom općine Olovo Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 5.5.2011. 66.308,02 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na bloku 6 u TE Kakanj Otvoreni TEHNO-PROMET d.o.o. Zenica 16.5.2011. 95.680,85 Službeni glasnik BiH 42/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dodatnh količina spojne i ovjesne opreme za SKS Pregovarački MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.5.2011. 66.430,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prigušivač zvuka za sigurnosne ventile bloka 3 Otvoreni ELCOM d.o.o. Tuzla 23.5.2011. 44.871,78 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka profesionalne zaštitne opreme za 220 kV postrojenje pogona HE Salakovac Otvoreni Ramić-Trade d.o.o. Hrvatska 11.5.2011. 26.814,43 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Usluge nostrifikacije dokumentacije Idejnog projekta bloka 7 u TE Tuzla Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 18.5.2011. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Usluge nostrifikacije dokumentacije Idejnog projekta bloka 8 u TE Tuzla Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 18.5.2011. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Skupna zaštitna VN oprema za potrebe OP Mostar Otvoreni ELMACO d.o.o. Mostar Mostar 7.6.2011. 40.495,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Servis regulacijskih sklopki energetskih transformatora Otvoreni C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.6.2011. 117.058,00 Službeni glasnik BiH 49/11