JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Oprema za izgradnju elektrodistributivne mreže i objekata Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 22.5.2013. 70.174,69 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Tipsko betonsko kućište za TS 10(20)/0,4 kV 2x1000 kVA Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 27.5.2013. 16.362,10 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih radova na rekonstrukciji NN mreže TP Mahmutovac (1658) Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 27.5.2013. 9.240,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka 20 kV kablova Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 2.7.2013. 173.784,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Niskonaponske rastavno osiguračke pruge Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 28.6.2013. 125.656,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka niskonaponskih kompaktnih prekidača Otvoreni KONVAR d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 56.040,00 Službeni glasnik BiH 53/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka srednjenaponskih sklopnih blokova Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 12.7.2013. 423.990,00 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Energetski uljni transformatori Pregovarački Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 18.7.2013. 64.260,24 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Komponente za linijske rastavljače LRS-6/400-600 Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 7.8.2013. 117.705,00 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Silikonski 20 kV izolatori za LRS-6/400-600 Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 12.8.2013. 52.690,80 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka kućišta od poliestera za slobodnostojeće distributivne ormare Pregovarački Elsta Mosdorfer Bosnia d.o.o. Tuzla Tuzla 20.8.2013. 24.119,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Tropolni vakumski prekidači 35 kV za unutrašnju montažu Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 20.9.2013. 77.400,17 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Kompaktna limena kućišta za transformatorske stanice Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 9.9.2013. 88.080,00 Službeni glasnik BiH 79/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka kablova i kablovskog pribora, za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni Elsa Trade d.o.o. Sarajevo 11.11.2013. 122.705,00 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatni radovi na izmještanju mjernih mjesta na dostupna mjesta na objektu kupca na području KS Pregovarački Elegija d.o.o. Sarajevo 16.12.2013. 15.029,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP EP BiH d.d. Sarajevo i zavisnih društava, te revizija projektnog financijskog izvještaja za 2013. Pregovarački KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 17.12.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka SN postrojenja 20 kV zrakom izolovano, za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni Ramić-Trade d.o.o. Hrvatska 29.1.2014. 48.680,61 Službeni glasnik BiH 10/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Usluge tipskog ispitivanja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije Pregovarački MH Elektroprivreda RS, ZP Istraživačko razvojni Centar Elektroenergetike IRCE Istočno Sarajevo 6.2.2014. 20.250,00 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga Pregovarački Revisal d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.3.2014. 24.400,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Usluga dodatnog angažovanja mehanizacije i radne snage na ispomoći za radove na rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji niskonaponske mreže na području Kantona Sarajevo Pregovarački UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 7.3.2014. 18.722,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Niskonaponski osigurači Otvoreni ETI d.o.o. Sarajevo 18.4.2014. 230000,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Energetski uljni transformator Pregovarački Fining d.o.o. Sarajevo 22.4.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatni radovi na rekonstrukciji, sanaciji i izgradnji niskonaponske mreže na području Kantona Sarajevo Pregovarački Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.4.2014. 37.966,36 Službeni glasnik BiH 36/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Radovi sa djelimičnom isporukom materijala za nadzemne distributivne mreže Otvoreni UMEL-DALEKOVOD MONTAŽA d.o.o. Tuzla 7.5.2014. 1.900.000,00 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo NN kablovi i spojni materijal Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 20.5.2014. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14