Vlada Brčko distrikta

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Vlada Brčko distrikta Lot 15: Izrada gl. projekta mosta u MZ Rašljani lokacija Kovači Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 3.899,61 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 16: Izrada gl. projekta interne saobraćajnice od ul. J. J. Zmaja prema Luci Brčko Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 804,96 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 17: Izrada gl. projekta rekonstrukcije ul. Meškovića (prema tehnograđi) u B. Polju čaršija Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 766,35 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 18: Izrada gl. projekta rekonstrukcije ul. k.č. broj 1448 u B. Polju čaršija Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 723,06 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 19: Izrada gl. projekta izvedenog stanja fekalne kanalizacije od zgrade OHR-a do Bolničkog fekalnog kolektora u MZ Kolobara Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 491,40 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 20: Izrada gl. projekta rekonstrukcije ulice Jevrejske Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 1.047,15 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 21: Izrada gl. projekta rekonstrukcije ulice od Tuša prema pravoslavnom groblju u MZ Srpska Varoš Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 760,50 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 23: Izrada gl. projekta rekonstrukcije ul. U MZ Plazulje pored servisa Peđa Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 485,55 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 24: Izrada gl. projekta rekonstrukciju ulice Stari Brod (prema Džamiji) u MZ Brod Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 982,80 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 25: Izrada gl. projekta rekonstrukciju ulice Mostarska od br. 225 do br. 201 u MZ Brod Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 538,20 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 26: Izrada gl. projekta za izgradnju kraka ulice Adila Efendije Đokića u MZ Rijeke Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 635,31 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 27: Izrada gl. projekta rekonstrukciju ulice Steve Cvjetkovića u MZ Potočari Otvoreni PLANINVEST d.o.o. Brčko 30.11.2010. 716,04 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Lot 28: Izrada gl. projekta sportsko-rekreacionog aerodroma u MZ Brod Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 1.12.2010. 12.947,22 Službeni glasnik BiH 9/11
Vlada Brčko distrikta Rashladni uređaj (ČILERA) u zgradi administracije Pravosuđa Brčko BIH Otvoreni Kassek d.o.o. Brčko 18.1.2011. 70.419,40 Službeni glasnik BiH 11/11
Vlada Brčko distrikta Održavanje zaštitnog vodoprivrednog objekta crpne stanice Đurići Vučilovac za period do 28. 2. 2011. godine. Pregovarački Srednja Posavina d.d. Orašje 25.2.2011. 14.894,05 Službeni glasnik BiH 11/11
Vlada Brčko distrikta Lot 1: Rekonstrukcija učionica JU Petnaeste osnovne škole Šatorovići-građevinski radovi Otvoreni Astra plan d.o.o. Brčko Brčko 3.2.2011. 16.435,48 Službeni glasnik BiH 15/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Ograđivanje romskog mezarja u MZ Islamovac-građevinski radovi Otvoreni Zanat-Tex d.o.o. Brčko 3.2.2011. 6.021,41 Službeni glasnik BiH 15/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Obnova u ratu porušene crkvene zgrade srpske pravoslavne crkve u MZ Cerik-ikonopisanje unutrašnjih zidova i stropa Crkvene zgrade Otvoreni Pikaso d.o.o. Brčko 3.2.2011. 24.008,40 Službeni glasnik BiH 15/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Rekonstrukcija doma kulture MZ Donji Zovik-građevinski radovi Otvoreni Bijelić gradnja d.o.o. Brčko 3.2.2011. 2.370,42 Službeni glasnik BiH 15/11
Vlada Brčko distrikta Lot 5: Ograđivanje i uređenje prostora oko kapele u MZ Seonjaci-građevinski radovi Otvoreni Zanat-Tex d.o.o. Brčko 3.2.2011. 2.338,77 Službeni glasnik BiH 15/11
Vlada Brčko distrikta Lot 6: Asfaltiranje terena za male sportove u MZ Rijeke-građevinski radovi Otvoreni VHZ BAU d.o.o. Brčko 3.2.2011. 9.544,28 Službeni glasnik BiH 15/11
Vlada Brčko distrikta Lot 2: Izgradnja vodovodne mreže novog naselja Brezovo Polje, Brčko 2. faza Otvoreni Poloj d.o.o. Brčko 18.2.2011. 28.998,44 Službeni glasnik BiH 18/11
Vlada Brčko distrikta Lot 3: Izgradnja kanalizacionog kolektora Ciganski potok u MZ Donji Brezik Brčko BiH Otvoreni ŠF - Inženjering Tuzla Tuzla 18.2.2011. 127.526,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Vlada Brčko distrikta Ugovor o nabavi reagenasa laoratorijskih testova i laboratorijskog potrošnog materijala i medicinske plastike Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 15.1.2011. 98.035,79 Službeni glasnik BiH 20/11
Vlada Brčko distrikta Ugovor o nabavi reagenasa laoratorijskih testova i laboratorijskog potrošnog materijala i medicinske plastike Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 15.1.2011. 74.954,24 Službeni glasnik BiH 20/11