JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1- Nabavka motornih, industrijskih, trafo ulja i tečnosti za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 30.11.2015. 102.363,00 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1- Nabavka motornih, industrijskih, trafo ulja i tečnosti za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni Inving Invest inžinjering d.o.o. Prijedor 30.11.2015. 158.291,72 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2- Nabavka maziva za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 30.11.2015. 33.596,20 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2- Nabavka maziva za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 30.11.2015. 89.087,00 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2- Nabavka maziva za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 30.11.2015. 10.228,80 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2- Nabavka maziva za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 30.11.2015. 56.042,00 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2- Nabavka maziva za potrebe zavisnih društava Rudnici Kreka, RMU Đurđevik, RMU Kakanj, RMU Breza, RMU Zenica i RU Gračanica Otvoreni BG ENERGO-TIM d.o.o. Prijedor Prijedor 30.11.2015. 28.409,34 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka srednjenaponskih SF6 blokova za potrebe elektrodistributivnih podružnica Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 8.12.2015. 4759.11,00 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena 0,4 kV postrojenja RW6 Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 7.12.2015. 137.400,00 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lož ulje – srednje – mazut (niskosumporni mazut sa sadržajem sumpora ? 1% - BAS ISO 8754 / ASTM D 4294) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Ilidža 10.12.2015. 595.000,00 SG 97/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izmjena projektnog rješenja dijela trase tlačnog cjevovoda za buduću malu hidroelektranu Gorovnik ušće na slivu rijeke Neretvice – Projekat izgradnje 15 MHE na slivu rijeke Neretvice Pregovarački ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 14.12.2015. 4.150,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 49.500,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 10.12.2015. 30.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 30.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 18.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 30.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 24.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 10.12.2015. 30.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 3.12.2015. 27.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vršenje usluge revizije finansijskih izvještaja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo i Zavisnih Društava JP Elektroprivreda BiH za 2015-2017. godinu Otvoreni KPMG B-H d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 30.000,00 SG 99/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Za nabavku sanaciju osobnog lifta 3 kN bloka 6 u TE Tuzla u Tuzli Otvoreni TRI BEST d.o.o. Banja Luka 14.12.2015. 98.600,00 SG 99/15