ENERGOINVEST - SUE d.d

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabava opreme za vlastitu potrošnju (baterijski članci, ispravljački i inverterski moduli) Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 2.6.2014. 53.216,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16: UPS uređaji - tip Infosec ili ekvivalen Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 17.1.2014. 6.454,00 Službeni glasnik BiH 52/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka i zamjena 2 kompleta AKU baterija za napajanje na sistema neprekidnog napajanja smještenog u Hibridnoj pošti u Glavnom poštanskom centru Sarajevo Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 26.8.2014. 13.490,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka, montaža i puštanje u rad bezodržavajućih olovnih VRLAGEL baterija 120 Ah/12 V Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 28.8.2014. 28.440,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i zamjena AKU baterija i ispravljača bloka 7 u TE Kakanj Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 25.9.2014. 217.000,88 Službeni glasnik BiH 80/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka, demontaža postojećih i montaža novih VRLA AGM aku baterija za sistem bezprekidnog napajanja 48V/47Ah u TS Busovača Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 22.10.2014. 1280,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Preventivno i korektivno održavanje agregata i UPS uređaja na lokacijama Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 20.10.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata (240v, 50Hz) Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 24.3.2014. 6.260,68 Službeni glasnik BiH 92/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka sistema besprekidnog napajanja komunikacione opreme sa pripadajućom opremom, uslugom instalacije i puštanja u rad za TKC (IT sala) u PTZ Elektroprenos BiH Operativno područje Sarajevo Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 11.12.2014. 79.914,00 Službeni glasnik BiH 98/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Dizel elektični agregati za potrebe u objektima BH Telecoma Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 24.12.2014. 85.333,00 SG 01/15
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 6- Nabavka rezervnih dijelova i uređaja za pomoćna napajanja vlastite potrošnje trafostanica Elektroprenosa Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 16.1.2015. 58.190,00 SG 06/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Sukcesivno pružanje usluga servisiranja elektro-agregata za rezervno napajanje električnom energijom u budžetskoj 2015. i budžetskoj 2016. godini Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 30.12.2014. 10.000,00 SG 13/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija sistema besprekidnog napajanja IKT opreme za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 16.4.2015. 146.004,00 SG 36/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka i zamjena blokova AKU baterija u CP Sarajevo Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 7.1.2015. 16.486,40 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka UPS-a 8 kW za potrošače u zgradi u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 7.7.2015. 8.520,00 SG 57/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka i ugradnja invertora na bloku 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 19.8.2015. 31.194,00 SG 68/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka i montaža agregatskih i UPS postrojenja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 27.8.2015. 111.240,00 SG 70/15
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka redundantnog napajanja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 28.9.2015. 71.884,00 SG 79/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 4.11.2015. 92.046,11 SG 87/15
Granična policija BiH Lot 6 - Mjerna oprema i instrumenti Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 11.12.2015. 1.640,00 SG 97/15
Radio-televizija FBiH Lot 2- UPS sistem 20kVA-18kW za potrebe RTVFBIH Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 21.12.2015. 15.550,00 SG 99/15