BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Laboratorijski potrošni materijal i medicinska plastika Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 8.6.2012. 73.063,04 Službeni glasnik BiH 50/12
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Laboratorijska plastika Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.6.2012. 7.800,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Reagensi za koagulacije Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.6.2012. 13.522,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 1: Potrošni laboratorijski materijal Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.7.2012. 15.975,80 Službeni glasnik BiH 56/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Testovi za aparat Vidas Biomerieux Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 30.7.2012. 22.306,04 Službeni glasnik BiH 64/12
Opća bolnica Tešanj Lot 11: Reagensi i ostali materijali za aparat NYCOCARD Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 7.6.2012. 1.989,94 Službeni glasnik BiH 68/12
Opća bolnica Tešanj Lot 12: Reagensi i ostali materijal za aparat Trombostat Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 7.6.2012. 1.980,47 Službeni glasnik BiH 68/12
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4: Testovi virusologija za potrebe JZU Instituta za javno zdravstvo Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 27.7.2012. 172.959,48 Službeni glasnik BiH 74/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Biosen C (aparat za određivanje glukoze iz kapilarne krvi) Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.9.2012. 10.486,70 Službeni glasnik BiH 77/12
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi za određivanje protrombinskog vremena - Technoplastin HIS Technoclone i potrošni materijal za aparat Thrombotrack Nycomed (kivete i kuglice) Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.9.2012. 2.951,84 Službeni glasnik BiH 77/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Mikrobiološke podloge i diskovi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.10.2012. 39.508,08 Službeni glasnik BiH 85/12
Dom zdravlja Banja Luka Lot 7: Servisiranje i popravke automatskih hematoloških analizatora (Susmex KX-21N) Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.10.2012. 100,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Prijedor Lot 1: Reagensi za biohemijski analizator BT 3000 plus Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.10.2012. 63.315,24 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Prijedor Lot 2: Reagensi za aparat Thrombotrack Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.10.2012. 11.478,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Dom zdravlja Prijedor Lot 3: Reagensi za aparat Nyco Card Reader Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.10.2012. 29.138,65 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Banja Luka Lot 36: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Biosen C Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.10.2012. 54.930,38 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 37: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Celly 70 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.10.2012. 14.841,39 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 43: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Sysmex 1800 XT Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.10.2012. 10.939,28 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 145: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-Strepto kit A Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 288,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 146: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-Strepto kit B Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 384,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 148: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - SlidexMRSA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 780,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 149: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-Pneumo. Kit Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 618,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 170: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Pro gas, mikroaer Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 1.400,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 171: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Pro gas, anaer Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 1.400,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 172: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Pro gas, CO2 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 700,00 Službeni glasnik BiH 94/12