Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka tonera Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 24.8.2012. 13.151,87 Službeni glasnik BiH 68/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka goriva za prevoz Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 13.10.2012. 30.794,88 Službeni glasnik BiH 83/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Godišnje osvježenje programskog paketa Pantheon Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 10.10.2012. 14.885,97 Službeni glasnik BiH 85/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Produženje licenci i software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 6.11.2012. 37.351,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka goriva za grijanje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 25.3.2013. 650.000,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 5: Materijal za klimu i grijanje Otvoreni CRAS d.o.o. Sarajevo 22.3.2013. 64.131,00 Službeni glasnik BiH 30/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje objekata Otvoreni CRAS d.o.o. Sarajevo 17.6.2013. 198.416,81 Službeni glasnik BiH 55/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje objekata Otvoreni TG FERIMPORT d.o.o Čitluk 17.6.2013. 43.410,10 Službeni glasnik BiH 55/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 5: Nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje objekata Otvoreni Gavrić Komerc Istočno Sarajevo 17.6.2013. 24.790,50 Službeni glasnik BiH 55/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 7: Nabavka potrošnog materijala za tekuće održavanje objekata Otvoreni CRAS d.o.o. Sarajevo 17.6.2013. 46.581,40 Službeni glasnik BiH 55/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Nabavka prehrambenih roba Otvoreni MUJANOVIĆI d.o.o. Vogošća 18.7.2013. 197.623,93 Službeni glasnik BiH 59/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Nabavka prehrambenih roba Otvoreni SBS PROMET d.o.o. Sokolac 29.7.2013. 66.114,03 Službeni glasnik BiH 63/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Alkoholna pića Otvoreni TR MEDRESE Sarajevo 14.8.2013. 55.794,87 Službeni glasnik BiH 66/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Bezalkoholna pića Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 12.8.2013. 130.096,58 Službeni glasnik BiH 66/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Kancelarijski materijal i toneri Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 19.8.2013. 23.339,56 Službeni glasnik BiH 66/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka usluga servisiranja i održavanja liftova Otvoreni LIFT CONSULTING d.o.o. Sarajevo 26.8.2013. 98.256,31 Službeni glasnik BiH 68/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Deterdženti, osvježivači i ostali higijensko potrošni materijal Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 2.9.2013. 59.066,35 Službeni glasnik BiH 69/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Kese, folije i pribor za čišćenje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 2.9.2013. 70.490,11 Službeni glasnik BiH 69/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Nabavka bravarskog materijala Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 25.7.2013. 54.702,38 Službeni glasnik BiH 71/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Nabavka stolarskog materijala Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 25.7.2013. 17.502,67 Službeni glasnik BiH 71/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Materijal za održavanje zelenih i asfaltnih površina Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 25.8.2013. 7.343,14 Službeni glasnik BiH 71/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Nabavka telefonskog i internet materijala Pregovarački Stanišić d.o.o. Pale 25.7.2013. 6.909,88 Službeni glasnik BiH 71/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka opreme za vizuelnu komunikaciju Otvoreni LERIM d.o.o. Lukavac 3.10.2013. 14.513,23 Službeni glasnik BiH 79/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva unutar Kompleksa pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine sa parkinzima i trotoarima Otvoreni JKP Rad Sarajevo 29.10.2013. 11.700,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3: Mliječni proizvodi Otvoreni GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo 15.11.2013. 66.895,38 Službeni glasnik BiH 93/13