Dom zdravlja Zavidovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3: Pomoćni proizvodi u medicini i dezinfekciona sredstva Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 1.2.2014. 14.356,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4: Sredstva za dezinsekciju i deratizaciju Otvoreni Poljovet d.o.o. Gradačac 1.2.2014. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 5: Ampulirani lijekovi i ostali oblici lijekova za terapijsko-dijagnostičku primjenu -grupe A, C, D, G, M, N, R i S lijekovi po ATC klasifikaciji Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2014. 12.185,16 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 6: Stomatološki materijal Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.1.2014. 13.640,41 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7: Materijal za zubnu tehniku Otvoreni Dental Šehović Sarajevo 22.1.2014. 7.663,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 8: Materijal za protetiku -Vita VMK Master Peć Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 22.1.2014. 1.196,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 13: Vrećice za infektivni otpad Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 22.1.2014. 800,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 14: RTG filmovi, razvijači i fiskiri Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 1.2.2014. 15.135,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 15: RTG film za CT aparat- Kamera Drystar Otvoreni BERG PROMET d.o.o. Sarajevo 1.2.2014. 1.650,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 19: Reagensi za Nycocard reader II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.1.2014. 2.342,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 21: Reagensi za koagulaciju Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.1.2014. 714,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 23: Reagensi za hemotološki brojač Coulter ACT 8 Otvoreni Krajinalijek a.d. Banja Luka Banja Luka 22.1.2014. 1.290,24 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 25: Kiseline i rastvori Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 22.1.2014. 1.845,70 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 26: Vacuum epruvete Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 22.1.2014. 11.671,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 27: Laboratorijsko posuđe i pribor Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 22.1.2014. 2.809,50 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 28: Papirni program za medicinu, termo papir za UZV, EKG i spirometar Otvoreni ENA d.o.o. Sarajevo 22.1.2014. 3.895,50 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Zavidovići Gorivo i mazivo, 24 mjeseca Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.2.2014. 128.734,31 Službeni glasnik BiH 12/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: Kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 1.2.2014. 4.644,10 Službeni glasnik BiH 12/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2: Štampani kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 1.2.2014. 10.502,56 Službeni glasnik BiH 12/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1: Osiguranje imovine Dom zdravlja Zavidovići Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 25.3.2014. 8.570,94 Službeni glasnik BiH 26/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2: Osiguranje od profesionalne i opće odgovornosti zaposlenih Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Banja Luka 25.3.2014. 8.148,12 Službeni glasnik BiH 26/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 24: REAGENSI ZA IMUNOHEMIJSKI ANALIZATOR AXSYM Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 22.4.2014. 4.295,98 Službeni glasnik BiH 34/14
Dom zdravlja Zavidovići Ginekološka sonda Pregovarački Medik ES d.o.o. Bihać 22.4.2014. 9.236,02 Službeni glasnik BiH 34/14
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1- Lijekovi u tečnom, tabletiranom i praškastom obliku Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2015. 29.863,90 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2- Pomoćni proizvodi u medicini i dezinfekciona sredstva Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 1.2.2015. 13.753,07 SG 10/15