Opština Zenica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Zenica Nabavka i isporuka pojedinačnih kanti za otpad kapaciteta 240 litara Otvoreni Grupa ponuđača: Motiv plus i OMS Promet d.o.o. Zenica, Visoko 17.2.2014. 26.910,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Opština Zenica Nabavka i isporuka metalnih kontejnera za otpad kapaciteta 1100 litara Otvoreni GLOVIS d.o.o. Zenica 13. 2. 2014. 29.120,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Opština Zenica Štampanje i sukcesivna isporuka administrativnih taksenih maraka Otvoreni Blicdruk d.o.o. Sarajevo 3. 3. 2014. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 18/14
Opština Zenica Lot 1: Brašno, poljoprivredni proizvodi i ostali prehrambeni proizvodi Otvoreni NOVA TRGOVINA-S d.o.o. Kakanj 27.5.2014. 195.333,96 Službeni glasnik BiH 45/14
Opština Zenica Lot 3: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni ZENIČKA INDUSTRIJA MLIJEKA d.d. Zenica 27.5.2014. 12.624,00 Službeni glasnik BiH 45/14
Opština Zenica Nabavka rezervnih dijelova za računare sa ugradnjom za potrebe općine Zenica Otvoreni Dalcom d.o.o. Zenica Zenica 5.6.2014. 15.343,41 Službeni glasnik BiH 46/14
Opština Zenica Lot 1: Nabavka računarske konfiguracije Otvoreni TEHNOMAX d.o.o. Zenica Zenica 30.5.2014. 49.490,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Zenica Lot 2: Nabavka štampača i skenera Otvoreni Dalcom d.o.o. Zenica Zenica 30.5.2014. 10.151,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Zenica Lot 3: Nabavka projektora i projekcionog platna sa ugradnjom Otvoreni Dalcom d.o.o. Zenica Zenica 30.5.2014. 9.850,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Zenica Lot 4: Nabavka LCD konzole Otvoreni Dalcom d.o.o. Zenica Zenica 30.5.2014. 2.695,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Zenica Lot 5: Nabavka UPS uređaja Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 30.5.2014. 1.877,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Zenica Lot 6: Nabavka firewall uređaja Otvoreni Dalcom d.o.o. Zenica Zenica 30.5.2014. 1.972,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Opština Zenica Nabavka toplih i hladnih napitaka za potrebe bifea Opštine Zenica Otvoreni Zenela-treid d.o.o. Zenica 1.8.2014. 35.512,82 Službeni glasnik BiH 62/14
Opština Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka radioničkog, građevinskog i ostalog materijala za potrebe Općine Zenica Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 29.10.2014. 13.440,74 Službeni glasnik BiH 87/14
Opština Zenica LOT 1: Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara Otvoreni Plan Plus d.o.o. Zenica 26.11.2014. 29.392,93 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Zenica LOT 3: Nabavka kancelarijske opreme Otvoreni Plan Plus d.o.o. Zenica 26.11.2014. 3.217,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Opština Zenica Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za vozni park Otvoreni ADS-PROMET d.o.o. Zenica 22.12.2014. 36.440,18 Službeni glasnik BiH 101/14
Opština Zenica Nabavka sa ugradnjom rezervnih dijelova za održavanje vozila Otvoreni Autoservis Uzeirbegović s.z.r. Zenica 22.12.2014. 61.270,33 Službeni glasnik BiH 101/14
Opština Zenica Pružanje usluga hitne intervencije i radova Otvoreni AIG d.o.o. Zenica 22.12.2014. 117.712,81 Službeni glasnik BiH 101/14
Opština Zenica Lot 1- Osiguranje imovine za potrebe Općine Zenica u 2015. godini Otvoreni BSO d.d. Zenica 18.12.2014. 2.461,03 SG 01/15
Opština Zenica Lot 2- Osiguranje od automobilske odgovornosti i kaska vozila Općine Zenica Otvoreni VGT Osiguranje d.d. Zenica 18.12.2014. 9.185,89 SG 01/15
Opština Zenica Pružanje sukcesivne usluge štampanja obrazaca i knjiga za potrebe Općine Zenica u 2015. godini Otvoreni S.R. Petica Zenica 22.12.2014. 10.805,30 SG 01/15
Opština Zenica Lot 2- Nabavka tonera, ribona i ketridža Otvoreni R&S d.o.o. Vogošća 17.12.2014. 10.995,62 SG 01/15
Opština Zenica Pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Općine Zenica u 2015. godini Otvoreni BSO d.d. Zenica 12.1.2015. 10.417,85 SG 06/15