Klinička bolnica Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Servisiranje respiratora SAVINA Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 8.10.2012. 11.402,90 Službeni glasnik BiH 87/12
Klinička bolnica Mostar Servisiranje angiografskog aparata Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 24.8.2012. 34.522,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Klinička bolnica Mostar Servisiranje CT aparata Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 24.8.2012. 16.520,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Klinička bolnica Mostar Pružanje usluga servisiranja anestezioloških aparata Primus Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 17.10.2012. 16.036,60 Službeni glasnik BiH 87/12
Klinička bolnica Mostar Juneći milanez (but) Otvoreni ZD.I.-PRODUKT d.o.o. Široki Brijeg 9.11.2012. 117.600,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Specifični potrošni materijal za kirurgiju za rad na postojećem aparatu proizvođača Sorin ili ekvivalent Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 1.138.332,12 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Nabava vaskularnih proteza, ravnih za potrebe Kliničke bolnice Mostar Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 76.815,20 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Vaskularne proteze, bifurkacijske Otvoreni Macs Medical International Tuzla 23.10.2012 31.680,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Zalistak biološki, aortalni Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 479.640,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Nabava zalistaka bioloških, mitralnih Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 306.311,82 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Zalistak biološki, aortalni supraanularni Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.10.2012 159.880,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 7: Valvulirani graft (condouit), aortalni Otvoreni BIOPROTEX d.o.o. Mostar Mostar 16.10.2012 91.500,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 8: Zalistak mehanički, aortalni Otvoreni BIOPROTEX d.o.o. Mostar Mostar 16.10.2012 63.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Lot 9: Zalistak mehanički,mitralni Otvoreni BIOPROTEX d.o.o. Mostar Mostar 16.10.2012. 54.600,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinička bolnica Mostar Servisiranje GE UZV aparata Logiq P6, izmjena napojne jedinice APS II Assy Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 28.11.2012. 7.355,34 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinička bolnica Mostar Nabava bankarskih usluga- dugoročni kredit Otvoreni UniCredit Banka d.d. Mostar 31.10.2012. 714.014,66 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinička bolnica Mostar Nabava brašna i peciva Otvoreni Tihomir Mišić d.o.o. Mostar 30.10.2012. 105.658,12 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Maske za anesteziju Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.10.2012. 18.691,22 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Adapteri i produžni setovi Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.10.2012. 173.392,81 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Sustav za kontinuirano praćenje tlaka i jednokratni SPO2 senzori Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.10.2012. 105.682,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Laringealne maske, kanile, airway Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 3.12.2012. 74.136,70 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Setovi protoka za elastomeričku pumpu, setovi za kateterizaciju cv i dijalizni kateter Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.10.2012. 359.090,50 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 8: Urinarni kateteri Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 19.10.2012. 88.120,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 9: Vaskularni kateteri Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 19.10.2012. 22.700,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Klinička bolnica Mostar Lot 10: Boce za drenažu Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 19.10.2012. 45.300,00 Službeni glasnik BiH 4/13