JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka i montaža klima uređaja split sistema u kancelarijama zgrade UlC-a JP EP BiH Pregovarački Ses d.o.o. Sarajevo 6.6.2011. 6.654,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Servis dva ispravljača 380 VAC/24 VDC sistema besprekidnog napajanja DCS-a bloka 5 Pregovarački ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 9.6.2011. 2.560,00 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabava transformatorskog ulja Otvoreni SANPRO d.o.o. Živinice 15.6.2011. 81.127,38 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dodatnih količina obrazaca za štampanje računa za električnu energiju Pregovarački Atlantik bb d.o.o. Banja Luka Banja Luka 9.6.2011. 77.058,90 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 6:: Armirano-betonski stubovi Otvoreni PROMINVEST d.o.o. Konjic 22.6.2011. 4.460.573,50 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lanac, spojnica lanca i zub lančanika Otvoreni HIDRAULIKA HUKIĆ d.o.o. Tuzla Tuzla 23.6.2011. 63.824,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Interpretacija rezultata tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac za 2010. godinu Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Otvoreni Univerzitet Džemal Bijedić Mostar, Građevinski fakultet sa Zavodom za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija Mostar 14.4.2011. 31.882,80 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Projektovanje, Nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0.4 kV Braće Mulić 1, 10(20) kV kablovski priključak za TS10(20)/0.4 kV Braće Mulić 1 i NN kablovskog priključka sa mjernim ormarom za kupca Gradiz Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 2011. 117.486,72 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka materijala i izgradnja TS10 (20)/0.4 kV Šip 9 i 10(20) kV kablovskog priključka za TS 10 (20/0.4 kV Šip 9) Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 2011. 87.431,22 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izvođenje građevinskih radova na području BPK Goražde Otvoreni OKAC d.o.o. Goražde Goražde 2011. 204.757,20 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija građevinskog dijela objekta i uzemljenja TS 35/10 (20)kV Bjelašnica Otvoreni SELA d.o.o. Sarajevo 2011. 79.899,30 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Preventivno sanitarno i ekološka zaštita Otvoreni KRISTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.4.2011. 3.184,96 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3: Isporuka auto guma za transportna i putnička motorna vozila na godišnjem nivou za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Dryden d.o.o. Kakanj 4.3.2011. 20.755,41 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka i ugradnja klima uređaja u kancelarijske prostorije za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Ses d.o.o. Sarajevo 17.3.2011. 26.668,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3: Isporuka reznog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni Walter d.o.o. Banja Luka 24.3.2011. 18.274,82 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Isporuka proizvoda od gume i ljepila za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni AB PETROL d.o.o. Kakanj Kakanj 28.3.2011. 49.464,70 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka materijala za vodovodne i kanalizacione instalacije za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 5.4.2011. 10.304,55 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka sredstava za slučaj okolinskih incidenata za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 27.4.2011. 9.974,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Isporuka mlinskih poluga za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni PROM-AR d.o.o. Travnik 6.5.2011. 102.792,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka topova za navodnjavanje za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni DIT d.o.o. Tuzla 4.5.2011. 18.229,20 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Isporuka sitnog potrošnog materijala za 2011. godinu za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni ANNOA d.o.o. Tuzla Tuzla 18.5.2011. 32.595,64 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka materijala za brušenje i čišćenje za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni MANECO d.o.o. Kakanj 26.5.2011. 24.930,59 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka čelićnih profila za potrebe Podružnice Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 20.6.2011. 110.119,01 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Isporuka čelićnih limova za potrebe Termoelektrane Kakanj, Kakanj Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 20.6.2011. 117.290,24 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Generalni remont dvostrukog reduktora rosta bloka 5 Pregovarački ITT-INŽINJERING ZA TRANSPORTNU TEHNIKU d.o.o. Tuzla 23.6.2011. 15.125,00 Službeni glasnik BiH 53/11