BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Nabavka i montaža klima uređaja Otvoreni Orbiter d.o.o. Tuzla Tuzla 19.6.2012. 116.818,00 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka tonera, ketridža i ribona za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, broj 12.7.3-90-56/12 Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 18.6.2012. 61.345,20 Službeni glasnik BiH 54/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka optičkih konvertora Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 29.8.2012. 18.867,00 Službeni glasnik BiH 68/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka kancelarijskog namještaja Otvoreni Frekfent d.o.o. Vogošća 15.08.2012. 99.017,10 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka nepredviđenih radova na adaptaciji i opremanju kancelarijskih prostorija u potkrovlju zgrade na Paša Bunaru-Tuzla Pregovarački ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 17.8.2012. 22.969,64 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka reklamno-propagandnih usluga od Odbojkaškog kluba invalida Brčko, Brčko za potrebe BH Telecom-a, DD, Direkcija Tuzla Pregovarački Odbojkaški klubi invalida Brčko Brčko 20.9.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka reklamno-propagandnih usluga od Košarkaškog kluba Brčko, Brčko za potrebe BH Telecom-a, DD, Direkcija Tuzla Pregovarački Košarkaški klub Brčko Brčko 14.8.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka reklamno-propagandnih usluga od Udruženja mladih Izvor, Brčko za potrebe BH Telecom-a, DD, Direkcija Tuzla Pregovarački Udruženje mladih Izvor Brčko 14.8.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Izgradnja elektroenergetskih (EE) priključaka za GSM Bazne stanice na području Opština: Bratunac, Milići, Osmaci, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Zvornik Otvoreni Siming trade d.o.o. Foča 20.9.2012. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Izgradnja elektroenergetskih (EE) priključaka za GSM Bazne stanice na području Opština: Bijeljina, Lopare, Donji Žabar i Ugljevik Otvoreni Siming trade d.o.o. Foča 20.9.2012. 160.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Izgradnja elektroenergetskih (EE) priključaka za GSM Bazne stanice na području Opština: Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje, na području Brčko i na području Tuzlanskog Kantona Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 10.9.2012. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 4: Izgradnja elektroenergetskih (EE) priključaka za GSM Bazne stanice na području Opština: Doboj, Modriča, Pelagićevo, Petrovo, Šamac i Vukosavlje Otvoreni Energo sistem d.o.o. preduzeće za usluge i promet Brčko 20.9.2012. 140.000,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Regionalna direkcija Tuzla Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 27.4.2012. 21.8.2012. Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Redovno održavanje mjesnih mreža na području Opština Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Doboj Istok Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.8.2012. 54.840,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 4: Redovno održavanje mjesnih mreža na području Opština Kalesija, Sapna i Teočak Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.8.2012. 30.430,40 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 5: Redovno održavanje mjesnih mreža na području Opština Čelić i Distrikt Brčko Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.8.2012. 32.925,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 6: Redovno održavanje nadzemnih mjesnih mreža na području Direkcije Tuzla (Tuzlanski kanton i Distrikt Brčko) Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.9.2012. 63.400,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 7: Demontaža nadzemnih mreža koje nisu u funkciji na području djelovanja Opština: Tuzla, Lukavac, Gradačac i Srebrenik Otvoreni KODELMONT d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla Tuzla 21.9.2012. 57.050,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 8: Čišćenje AB okana Otvoreni KODELMONT d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla Tuzla 4.9.2012. 14.400,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 9: Održavanje optičkih spojnih puteva Otvoreni Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.8.2012. 87.885,00 Službeni glasnik BiH 77/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i ugradnji tehničke zaštite Telecom centra u Janji Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 1.10.2012. 69.980,26 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i ugradnji tehničke zaštite Telecom centra u Banovićima Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 1.10.2012. 85.482,81 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i ugradnji tehničke zaštite Telecom centra u Lukavcu Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 1.10.2012. 97.871,76 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 4: Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i ugradnji tehničke zaštite Telecom centra u Orašju Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 1.10.2012. 67.174,32 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i ugradnji tehničke zaštite Telecom centra u Janji Otvoreni ENERGOTEHNIKA d.o.o. Doboj 1.10.2012. 69.980,26 Službeni glasnik BiH 81/12