JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 2: X-ray za odvojeni prtljag (HI-SCAN 100100V-2is ili odgovarajući ekvivalent) Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.6.1912. 187.904,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 3: Detektor za otkrivanje tečnog eksploziva (LED EMA-3 ili odgovarajući ekvivalent) Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.6.1912. 56.509,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 4: Metal detektor za obuću (SAMD ili odgovarajući ekvivalent) Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 20.6.1912. 20.979,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Održavanje sistema vatrodojave na aerodromskom kompleksu Pregovarački ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.7.2012. 9.480,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Angažman Motorola servisnog centra - jednokratna lokalna tehnička podrška Motorola inžinjera na licu mjesta uz angažman ESSC centra III nivo servisa TETRA Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 19.7.2012. 24.890,00 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1: Sukcesivna isporuka domaćeg piva Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 27.7.2012. 22.840,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 2: Sukcesivna isporuka domaćeg piva Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 27.7.2012. 5.190,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 3: Sukcesivna isporuka sokova i ledenih čajeva Otvoreni COCA COLA BH d.o.o. Hadžići 27.7.2012. 26.739,25 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 4: Sukcesivna isporuka gaziranih sokova Otvoreni COCA COLA BH d.o.o. Hadžići 27.7.2012. 38.856,18 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 5: Suckesivna isporuka sokova Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 27.7.2012. 10.900,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 6: Sukcesivna isporuka smrznutog povrća Otvoreni LEDO d.o.o. Čitluk 1.8.2012. 42.571,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 7: Sukcesivna isporuka mesa Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 27.7.2012. 56.715,00 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 8: Sukcesivna isporuka alkoholnih pića Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 27.7.2012. 16.648,95 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Rezervni dijelovi za sistem osvijetljenja aerodromskih operativnih površina Pregovarački ENERGY TECHNOLOGY SRL Bologna Italija 3.8.2012. 19.189,57 Službeni glasnik BiH 62/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivno i interventno održavanje VDGS sistema za kontrolu pristajanja aviona Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 27.8.2012. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Obavezni servis aviomostova od strane ovlaštenog servisera, na period od dvije godine Pregovarački Spie Nederland B.V. Holandija 27.8.2012. 47.485,98 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Radovi na izgradnji novog primarnog kolektora oborinskih voda na Međunarodnom aerodromu Sarajevo Otvoreni MIBRAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.10.2012. 3.778.433,14 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis sigurnosne opreme proizvođača Smiths Heimann GmbH Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 15.10.2012. 33.165,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluga nadzora nad izvođenjem građevinskih radova Otvoreni Saraj inženjering d.o.o. Sarajevo 23.10.2012. 32.250,00 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Autohtoni suveniri i nakit sa obilježjima BiH, domaće proizvodnje Pregovarački Zajednička obrtničko-zlatarska radnja SOFIĆ - vl. Sofić Sead i Senad Sarajevo 24.10.2012. 20.609,30 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sukcesivna isporuka fluida (Kalijum format) za zaštitu od zaleđivanja i odleđivanje manevarskih površina Otvoreni PARKA DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb Hrvatska 5.11.2012. 180.718,69 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo SITA Worldtracer Sistem traganja za izgubljenim prtljagom Pregovarački SITA INC Sjedinjene Američke Države 16.11.2012. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1: Servis vozila Iveco Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.11.2012. 11.600,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 3: Servis vozila Volkswagen Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 16.11.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 4: Servis vozila Škoda Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.11.2012. 8.689,65 Službeni glasnik BiH 96/12