TRGOŠPED d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Usluge rada-angažovanja hidrauličnog bagera gusjeničara, zapremine kašike 1,5 - 2,0 m3 Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 13.7.2015. 200.000,00 SG 57/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 1- Zamjena oštećenog asfaltnog kolovoza i rješavanje odvodnje Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.7.2015. 17.076,59 SG 61/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 2 - Radovi podrazumjevaju zamjenu oštećenog asfaltnog kolovoza i rješavanje odvodnje Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.7.2015. 17.093,00 SG 61/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 3 - Radovi podrazumjevaju nastavak radova na asfaltiranju kolovoza i rješavanje odvodnje Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.7.2015. 25.642,92 SG 61/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 4 - Radovi podrazumjevaju zamjenu oštećenog kolovoza i rješavanje odvodnje Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.7.2015. 17.089,00 SG 61/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 5 - Podrazumjeva proširenje asfaltnog kolovoza na dionici od džamije do objekta Maršal Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.7.2015. 17.094,08 SG 61/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 6 - Radovi podrazumjevaju demontažu betonskog kolovoza i asfaltiranje istog te rješavanje odvodnje Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 27.7.2015. 25.649,71 SG 61/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 1 - Rekonstrukcija puta na Plandištu, MZ Kakanj I Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 8.9.2015. 34.199,58 SG 74/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 2 - Asfaltiranje puta u Poljanima Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 8.9.2015. 12.450,00 SG 74/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 3 - Sanacija puta Bečirhodžići-Čobe-Safundžije, MZ Bukovlje Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 8.9.2015. 34.199,90 SG 74/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 4 - Sanacija puta u MZ Papratnica Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 8.9.2015. 17.095,70 SG 74/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 5 - Sanacija puta Čelikovina-Škomlići, MZ Ričica Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 8.9.2015. 34.198,10 SG 74/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 6 - Sanacija puta sa izgradnjom obaloutvrde, MZ Haljinići i MZ Brežani Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 8.9.2015. 29.999,30 SG 74/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Proširenje parking prostora u krugu JU Dom zdravlja sa poliklinikom u Kaknju podrazumjeva rekonstrukciju postojeće saobraćajnice, proširenje parking površine i izgradnju sistema za odvodnju oborinskih voda. Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 21.9.2015. 50.467,31 SG 82/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 1- Rekonstrukcija puta Kondžilo-Dom Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 22.9.2015. 119.526,22 SG 84/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 2- Sanacija puta Stari dom-okretnica Brnjic Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 22.9.2015. 33.914,35 SG 84/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 3- Rekonstrukcija puta za Sopotnicu Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 22.9.2015. 34.182,13 SG 84/15
Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj Lot 4- Rekonstrukcija puta za Starposle Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 22.9.2015. 19.980,29 SG 84/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Izgradnja garaže za buldožere na deponiji šljake i pepela za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 26.11.2015. 42.982,60 SG 93/15