BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 173: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Hromatogene podloge za urine (gotova podloga u Petri-jevoj šolji) Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 9.360,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 176: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Columbia agar sa dodatkom 5% ovčije krvi (gotova podloga u Perij-evoj šolji) Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 15.400,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 179: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Bočice i igle za Bact/Aler Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 98.680,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Klinički centar Banja Luka Lot 180: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Kartice za VITEK aparat Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.11.2012. 95.266,52 Službeni glasnik BiH 94/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 1: Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore ( BT 3500 i BT 2000 ) Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.11.2012. 78.743,87 Službeni glasnik BiH 96/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Reagensi i kontrolni materijal za hematološki analizator ABX PENTRA XL 80 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.11.2012. 54.868,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 3: Reagensi, kontrolni i potrošni materijal za koagulometar Trombotrack solo Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.11.2012. 24.677,46 Službeni glasnik BiH 96/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 4: Reagensi i kontrolni materijal za aparat NycocardreaderII Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.11.2012. 14.298,89 Službeni glasnik BiH 96/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 5: Reagensi za plameni fotometar Seac FP 20 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.11.2012. 1.804,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 6: Potrošni materijal za aparat za dobijanje laboratorijski ultra čiste vode Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.11.2012. 1.100,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 7: Ostali laboratorijski potrošni materijal Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.11.2012. 16.921,32 Službeni glasnik BiH 96/12
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 2: Nabavka i isporuka roba za mikrobiološku dijagnostiku (ONPGtest, HUMATEKS ASTO test, itd ) Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 7.12.2012. 8.569,30 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 184: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Reagensi i materijal za aparat Alegria Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 57.363,44 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 186: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Reagensi i materijal za aparat Mini Vidas Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 35.739,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 193: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Anti-dsDNA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 2.553,60 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 194: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Anti-ssDNA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 1.248,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 195: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - ANA Screen Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 3.974,40 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 196: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - ANA Screen Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 1.344,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 197: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - C-ANCA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 1.344,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 198: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Anti-Sm/RNP Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 806,40 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 199: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - AMA-M2 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 806,40 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 200: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - ASCA IgA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 556,80 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 201: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - ASCA IgG Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 556,80 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 202: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Anti-Intrinsic Factor Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 556,80 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 203: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - Anti-Scl-70 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 539,52 Službeni glasnik BiH 100/12