Sanam Styrka d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lot 12 - Hirurške maske i rukavice Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 5.8.2015. 71.947,05 SG 70/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 6 - Nabavka PVC rukavica Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 6.328,00 SG 72/15
Dom zdravlja Srebrenik Lot 13 - Nabavka reagenasa za hematološki brojač SWELAB ALFA STANDARD 20 P Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 24.8.2015. 4.917,38 SG 72/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 9 - Poveska automatska sa kopčom Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 30,00 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 11 - Toplomjer digitalni Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 457,55 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 17 - Aparat za pritisak Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 1.036,80 SG 77/15
Opšta bolnica Sveti vračevi Bijeljina Lot 38 - Urin testovi i trake Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 2.829,90 SG 77/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 2 - Rukavice PVC Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.8.2015. 18,00 SG 79/15
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Miroslav Zotović Lot 104 - Esmarhova poveska automatska sa kopčom Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 17.8.2015. 65,00 SG 79/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 12 - Hirurški konac atraumatski i nožići Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 18.9.2015. 421,00 SG 79/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 3- Nabavka i isporuka reagenasa za 2BC-3200 Mindray za potrebe bolnice Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 19.10.2015. 3.646,50 SG 84/15
JZU Bolnica Dr Mladen Stojanović, Prijedor Lot 11- Nabavka i isporuka mikrobioloških testova za potrebe blnice Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 19.10.2015. 5.352,00 SG 84/15
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Lot 7- Hirurški šavni materijal Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 15.10.2015. 13.941,20 SG 84/15
JZU Opća bolnica Dr. Mustafa Beganović Gračanica Lot 19- Toplomjeri, stetoskopi lancete i identifikacione trakice Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 15.10.2015. 2.393,00 SG 84/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 2 - Brzi testovi na helikobakter i okultno krvarenje, trake za ispitivanje urina Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 10.11.2015. 7.406,00 SG 89/15
Dom zdravlja Prijedor Lot 15 - Test trake za određivanje nivoa glukoze u krvi Otvoreni Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 10.11.2015. 1.272,00 SG 89/15
Dom zdravlja Banja Luka Hidrofilna gaza Pregovarački Sanam Styrka d.o.o. Sarajevo 10.12.2015. 883,20 SG 97/15