Opština Centar Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Građevinsko zanatski radovi II faza Pregovarački Fain - Inžinjering d.o.o. Sarajevo 15.5.2014. 661.971,50 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Centar Sarajevo Građevinsko zanatski radovi I faza Pregovarački PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.3.2014. 791.851,62 Službeni glasnik BiH 77/14
Opština Centar Sarajevo Usluga izrade projekta hitne sanacije šteta i vršenje projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na zgradi Općine Centar Sarajevo nakon nesreće izazvane požarom Pregovarački IDEA d.o.o. Sarajevo 19.30.2014. 80.210,38 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Centar Sarajevo Izvođenje radova izrade i ugradnje unutrašnje stolarije - hitna sanacija šteta na zgradi Općine Centar Sarajevo nakon nesreće izazvane požarom Pregovarački ANS DRIVE Sarajevo 14.4.2014. 64.180,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Centar Sarajevo Izvođenje radova izrade i ugradnje fasadne stolarije - hitna sanacija šteta na zgradi Općine Centar Sarajevo nakon nesreće izazvane požarom Pregovarački ANS DRIVE Sarajevo 24.3.2014. 74.014,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Centar Sarajevo Nabavka tri sanitetska kombi vozila za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Otvoreni ABC 1968 d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.9.2014. 151.111,11 Službeni glasnik BiH 80/14
Opština Centar Sarajevo Hitne intervencije i radovi tekućeg i investicionog održavanja Otvoreni PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Ilidža 31.12.2014. 151.044,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Servisiranje, održavanje i pranje vozila Otvoreni AUTODELTA d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 40.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Usluge fizičke radne snage putem uslužnog servisa Otvoreni WORKER d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2014. 85.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Intervencijske popravke i održavanje telefonske centrale sa telefonskim aparatima i telefonskom mrežom Otvoreni Silnica d.o.o. Ilidža 31.12.2014. 20.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Redovni pregledi i održavanje sistema automatske regulacije na sistemima ventilacije i klimatizacije Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2014. 15.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Redovni pregledi i održavanje sistema tehničke zaštite Otvoreni ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.12.2014. 45.360,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Intervencijske popravke i održavanje fotokopirnih aparata, priporta i slagalice Otvoreni FACIT d.o.o. Sarajevo Vogošća 31.12.2014. 50.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Redovni pregledi i održavanje lifta Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 15.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Postavljanje aparata za tople napitke Otvoreni AUTOMATIC SERVIS d.o.o. Visoko Visoko 31.12.2014. 2.000,00 SG 01/15
Opština Centar Sarajevo Servisiranje računarske opreme i ostale informatičke usluge u 2015. i 2016. godini Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 19.1.2015. 23.200,00 SG 06/15
Opština Centar Sarajevo Održavanje računarske mreže i ostalih usluga na instalaciji u 2015. i 2016. godini Otvoreni Silnica d.o.o. Ilidža 15.1.2015. 32.439,20 SG 06/15
Opština Centar Sarajevo Uspostava i održavanje usluge Interneta i Intraneta, WEb hosting i ostale usluge za Općinu Centar za 2015. i 2016. godinu Otvoreni EUROPRONET BOSNIA d.o.o. Sarajevo 15.1.2015. 54.960,00 SG 06/15
Opština Centar Sarajevo Lot 1 - Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica na području 8 mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo Otvoreni Bosman d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.1.2015. 768.940,45 SG 08/15
Opština Centar Sarajevo Lot 2 - Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica na području 7 mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo Otvoreni Grakop d.o.o. Kiseljak 19.1.2015. 704.240,30 SG 08/15
Opština Centar Sarajevo Lot 1 - Nabavka računara sa operativnim sisitemima i monitora Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.7.2015. 57.499,73 SG 63/15
Opština Centar Sarajevo Lot 2 - Nabavka štampača Otvoreni Emado d.o.o. Sarajevo 28.7.2015. 26.028,50 SG 63/15
Opština Centar Sarajevo Lot 3 - Nabavka softvera Otvoreni MULTIMEDIJALNI COMPUTER CENTAR d.o.o. - MMCC Sarajevo 28.7.2015. 24.600,00 SG 63/15
Opština Centar Sarajevo Lot 4 - Nabavka TV-a, fotoaparata i sitne elektronske opreme Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 29.7.2015. 9.897,00 SG 63/15