MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 6: Nabavka vitalnih sklopova za dampere Belaz Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 19.7.2011. 17.151,46 Službeni glasnik BiH 65/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na biološkoj rekultivaciji Otvoreni Usluge d.o.o. Ugljevik Ugljevik 8.8.2010. 294.340,48 Službeni glasnik BiH 66/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova i materijala za pumpe i kotlovsko postrojenje Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 15.8.2011. 78.514,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka modifikovanog rotora generatora Otvoreni Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik 11.8.2011. 141.464,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka kamenih agregata za potrebe RJ Rudnik i RJ Termoelektrana Otvoreni Ruding a.d. Ugljevik 9.8.2011. 389.101,70 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka mjenjača za grejder Caterpillar 16-H Otvoreni Tehnogrup BH d.o.o. Sarajevo 17.8.2011. 99.500,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka vatrostalnog materijala Otvoreni Šamot-Darosava-Komerc edžport-import d.o.o. Darosava Srbija 18.8.2011. 53.400,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka crne i obojene metalurgije za RJ Rudnik Otvoreni FERHEM d.o.o. Lukavac 22.8.2011. 36.743,17 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka čeličnih cijevi za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 61.430,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka čeličnih gredica za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 74.400,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka čeličnih cijevi za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 66.806,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Angažovanje izvođača radova na mašinskom održavanju turbo sale Otvoreni Emont d.o.o. Bijeljina 11.8.2011. 57.000,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Angažovanje radne snage na mašinskom održavanju kotlovskog postrojenja Otvoreni TERMOELEKTRO d.o.o. Brčko 16.8.2011. 45.500,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka perforiranih limova elektro-filtera Otvoreni Grand-import d.o.o. Srbija 15.8.2011. 24.350,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka opreme za tekuće servisiranje i klima uređaja na rudarskoj mehanizaciji Otvoreni ENEL ALATI d.o.o. Srbija 11.7.2011. 11.320,65 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka vatrostalne opeke Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 19.8.2011. 21.508,00 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka okruglih i šestougaonih čelika za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 20.255,50 Službeni glasnik BiH 68/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka čeličnih cijevi za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 64.726,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka čeličnih gredica za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 159.600,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka legiranih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 35.300,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka manganskih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 33.800,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka crnih limova za remont Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 60.755,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka rezervnih dijelova Otvoreni ENPRO d.o.o. Bijeljina 22.8.2011. 85.999,83 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka namirnica društvenog standarda (mesne konzerve) Otvoreni ZP KOMERC DOO Bijeljina 19.8.2011. 42.350,00 Službeni glasnik BiH 70/11
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka okruglih i šestougaonih čelika za tekuće održavanje Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 19.8.2011. 19.691,00 Službeni glasnik BiH 70/11