JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Gumeni proizvodi Otvoreni INDUSTRIJA 4B d.o.o. Kakanj Kakanj 13.6.2012. 69.786,00 Službeni glasnik BiH 50/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge kvalifikovane i pomoćne radne snage za potrebe unutrašnjeg transporta Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 3.7.2012. 37.200,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 2: Čelične lamele (gredice) Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 2.7.2012. 678.585,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge tekućeg održavanja termičke izolacije uTE Tuzla,Tuzla Otvoreni IGV IZOLATER d.o.o. Tuzla 5.7.2012. 59.704,00 Službeni glasnik BiH 54/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis i kalibracija tračnih vaga Otvoreni EC-Instrument d.o.o. Sarajevo 6.7.2012. 63.800,00 Službeni glasnik BiH 56/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 1: Zaštitni šljemovi, naočale, štitnici, zaštitne rukavice i sanitetska oprema Otvoreni ANNOA d.o.o. Tuzla Tuzla 30.4.2012. 30.126,75 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 3: Zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 10.5.2012. 88.045,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 4: Zaštitna oprema Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 10.5.2012. 19.530,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lot 6: Zaštitna oprema Otvoreni C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.4.2012. 320,00 Službeni glasnik BiH 58/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Ulja za motore i reduktore Otvoreni Valbih d.o.o. Konjic 18.7.2012. 58.069,60 Službeni glasnik BiH 60/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka hljeba i peciva za restoran DI Otvoreni MLIN I PEKARA d.d. Ljubače Tuzla 9.8.2012. 64.050,00 Službeni glasnik BiH 64/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Alati za elektromehaničare i automehaničare Otvoreni Maxtrade d.o.o. Zenica Zenica 1.8.2012. 45.934, 68 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge građevinskih mašina sa rukovaocima i pomoćnom radnom snagom za potrebe redovnog građevinskog održavanja Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 17.8.2012. 77.040,00 Službeni glasnik BiH 68/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Zamjena oštećenih dijelova hidroizolacije ravnog krova iznad kotlova 3 i 4 - blok 3 i iznad prostorije smjenskih inženjera u TE TUZLA Tuzla Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 17.8.2012. 66.640,35 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka ležajeva u 2012.g. Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 23.8.2012. 163.759,45 Službeni glasnik BiH 70/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Zbrinjavanje opasnog otpada Otvoreni KEMIS-BH d.o.o. Lukavac 23.8.2012. 42.400,00 Službeni glasnik BiH 74/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka sitnog elektro materijala Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 20.9.2012. 97.583,85 Službeni glasnik BiH 79/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluge dizel lokomotive sa osobljem na manervi u industrijskoj željezničkoj stanici TE Tuzla, Tuzla Pregovarački JP Željeznice FBiH Sarajevo 26.09.2012. 155.240,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga PK zaposlenika rukovaoca transportnih sistema na dopremi uglja Otvoreni Rudar d.o.o. Tuzla 5.10.2012. 407.216,64 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Usluga održavanja čistoće u TE Tuzla, Tuzla Otvoreni SEIF d.o.o. Miljanovci Kalesija 5.10.2012. 77.880,00 Službeni glasnik BiH 81/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis, kalibracija i verifikacija-certificiranje kamionske i željezničke vage Otvoreni EC-Instrument d.o.o. Sarajevo 10.10.2012. 79.363,60 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Uređaj za mjerenje koncentracija čvrstih čestica u dimnim plinovima Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.10.2012. 49.240,00 Službeni glasnik BiH 87/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Telekomunikaciona oprema Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 31.10.2012. 46.231,20 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka junećeg mesa Otvoreni Mesnica Spahić Lukavac 29.10.2012. 135.900,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Servis, održavanje i remont klima i rashladnih uređaja Otvoreni E.M. - FRIO Tuzla 23.11.2012. 85.273,80 Službeni glasnik BiH 96/12