Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 26: Nabavka usluga kamionskog prevoza na relaciji Beograd-BiH Otvoreni ART-IRON d.o.o. Maglaj 12.6.2013. 2.300,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 27: Nabavka usluga kamionskog prevoza na relaciji Madrid-BiH Otvoreni ART-IRON d.o.o. Maglaj 12.6.2013. 5.950,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 28: Nabavka usluga kamionskog prevoza na relaciji Bem-BiH Otvoreni ART-IRON d.o.o. Maglaj 12.6.2013. 4.400,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 29: Nabavka usluga kamionskog prevoza na relaciji Ženeva-BiH Otvoreni ART-IRON d.o.o. Maglaj 12.6.2013. 4.400,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 30: Nabavka usluga kamionskog prevoza na relaciji Stokholm-BiH Otvoreni ART-IRON d.o.o. Maglaj 12.6.2013. 5.950,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 31: Nabavka usluga kamionskog prevoza na relaciji Ankara-BiH Otvoreni ART-IRON d.o.o. Maglaj 12.6.2013. 4.800,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 32: Nabavka usluga kamionskog prevoza na relaciji Istanbul-BiH Otvoreni ART-IRON d.o.o. Maglaj 12.6.2013. 4.300,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 33: Nabavka usluga kamionskog prevoza na relaciji London-BiH Otvoreni ART-IRON d.o.o. Maglaj 12.6.2013. 5.900,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Nadogradnja telefonske centrale Pregovarački Siecom d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 63.800,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 1: Nabavka roba za tekuće održavanje motornih vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 5.7.2013. 168.059,51 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Lot 2: Nabavka roba za tekuće održavanje motornih vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 5.7.2013. 168.059,51 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Usluge korištenja generalnog servisa novinske agencije Republike Srpske SRNA Pregovarački Novinska agencija Republike Srpske SRNA a.d Bijeljina 23.8.2013. 10.800,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Servis JU Federalne novinske agencije FENA Pregovarački JU Federalna novinska agencija FENA Sarajevo 26.8.2013. 10.800,00 Službeni glasnik BiH 68/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Usluge hotelskog smještaja Otvoreni HBRD HOTELI Ilidža Sarajevo 13.9.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Nabavka usluga brze pošte Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 13.2.2014. 250.000,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Posredovanje u prodaji avionskih karata Otvoreni Kompas Sarajevo d.o.o. Sarajevo 25.4.2014. 490.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Nabavka naftnih derivata i maziva Otvoreni HIFA d.o.o. Tešanj 22.5.2014. 78.730,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Nabavka mrežne opreme za potrebe MVP BiH Pregovarački Telenet d.o.o. Sarajevo 30.10.2014. 29.480,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH LOT 1: Nabavka desktop PC, monitora 21,5 i prijenosnih računara Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 10.12.2014. 116.565,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH LOT 2: Nabavka printera za potrebe MVP BiH Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 5.10.2014. 9.730,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH LOT 3: Nabavka skenera za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.10.2014. 5.900,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Usluge osiguranja od automobilske odgovornosti, potpunog kasko osiguranja motornih vozila bez franšize sa uključenim rizikom od krađe, autonezgode i zelenog kartona za potrebe Ministarstva vanjskih poslova BiH Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 13.1.2015. 29.124,00 SG 03/15
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Prevoz ličnih stvari brodom na relaciji Vašington - Brisel Pregovarački Aqua air enterprises Sjedinjene Američke Države 6.5.2015. 6.993,27 SG 41/15
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Pružanje usluga brze pošte Otvoreni DHL International d.o.o. Sarajevo 25.5.2015. 200.000,00 SG 43/15
Ministarstvo vanjskih poslova BiH Prevoz ličnih stvari kamionom Lucije Ljubić-Lepine na relaciji Strazbur-Ženeva Pregovarački DEM+ Francuska 24.6.2015. 5.769,70 SG 53/15