Dom zdravlja Zavidovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3- Sredstva za dezinsekciju i deratizaciju Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2015. 1.533,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4- Ampulirani lijekovi i ostali oblici lijekova za terapijsko- dijagnostičku primjenu, grupe A,C,D,G,M,N,R i S lijekova po ATC klasifikaciji Otvoreni ZEFARM d.o.o Zenica 1.2.2015. 11.890,30 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 5- Stomatološki materijal Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 23.1.2015. 13.330,60 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 6- Materijal za zubnu tehniku Otvoreni KRAJINADENTAL d.o.o. Banja Luka 23.1.2015. 5.776,59 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7- Materijal za protetiku- vita VMK master peć Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 21.1.2015. 1.419,96 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1- RTG filmovi, razvijači i fiksiri Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 1.2.2015. 14.430,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2- RTG film za CT aparat- kamera DRYSTAR Otvoreni Berg d.o.o. Sarajevo 1.2.2015. 1.650,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 3- Reagensi za NYCOCARD READER II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 2.346,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 4- Reagensi za koagulaciju Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 877,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 5- Reagensi za hematologiju Otvoreni Đaković VS Banja Luka Banja Luka 23.12.2014. 2.886,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 7- Kiseline i rastvori Otvoreni Semikem d.o.o Sarajevo 23.1.2015. 2.244,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 8- Vacuum epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.1.2015. 8.544,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 9- Laboratorijsko posuđe i pribor Otvoreni GLOBEX d.o.o Zenica 23.1.2015. 2.093,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 10- Papirni program za medicinu, termo papir za UZV, EKG i spirometar Otvoreni Derby trade d.o.o. Brčko 23.1.2015. 4.351,00 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 1- Kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 1.2.2015. 5.524,70 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Lot 2- Štampani kancelarijski materijal Otvoreni Di-namik d.o.o. Zavidovići 1.2.2015. 10.060,75 SG 10/15
Dom zdravlja Zavidovići Vestibulometar (zračni kalorički stimulator) Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 11.11.2015. 12.950,00 SG 89/15
Dom zdravlja Zavidovići Nabavka TNP (LPG) propan-butan plina sa postavljanjem i montažom opreme za skladištenje i primjenu TNP (LPG) propanbutan plina za potrebe JU Dom zdravlja Zavidovići Otvoreni Liquivex d.o.o. Usora Usora 11.11.2015. 88.500,00 SG 93/15