KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kancelarijski pribor Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 7.2.2012. 49.201,14 Službeni glasnik BiH 13/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje-Vogošća Pregovarački AME d.o.o. Breza Breza 6.2.2012. 45.760,00 Službeni glasnik BiH 13/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Mazivo Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 30.1.2012. 66.044,00 Službeni glasnik BiH 13/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Čelične prirubnice Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 7.2.2012. 47.800,10 Službeni glasnik BiH 15/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za putnička vozila Citroen, Renault i Ford Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.2.2012. 208.877,46 Službeni glasnik BiH 15/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Papir Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 27.2.2012. 34.931,10 Službeni glasnik BiH 19/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje hardware-ske opreme, mrežne opreme, sistemskog i komunikacionog software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 2.3.2012. 93.257,58 Službeni glasnik BiH 21/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Gasni hlor Otvoreni Hemija patenting Lukavac 2.3.2012. 172.600,00 Službeni glasnik BiH 21/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Održavanje laboratorijske opreme - Shimadzu Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 6.3.2012. 3.605,00 Službeni glasnik BiH 21/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Žica za viklovanje i ostali elektro materijal Otvoreni CMC Ekocon Ilijaš 29.3.2012. 467.467,86 Službeni glasnik BiH 27/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS 1/12 osiguranje od opšte odgovornosti iz djelatnosti Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 29.3.2012. 75.037,93 Službeni glasnik BiH 29/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Alati, mašinsko-bravarski Otvoreni Generalprogres d.o.o. Sarajevo 16.3.2012. 27.678,52 Službeni glasnik BiH 31/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Manometri Otvoreni UNIS FAGAS d.o.o. Sarajevo 30.3.2012. 12.584,80 Službeni glasnik BiH 31/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Obrasci i tiskanice Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 5.4.2012. 5.091,40 Službeni glasnik BiH 31/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju Otvoreni CONTROLMATIK BH d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 8.293,45 Službeni glasnik BiH 31/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Mikrobiološke podloge Otvoreni EURO LAB Bijeljina 5.4.2012. 9.460,00 Službeni glasnik BiH 31/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Materijal za montažu vodomjera Otvoreni ZENNER VODOMJERI d.o.o. Sarajevo 8.5.2012. 171.109,28 Službeni glasnik BiH 38/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Ležajevi i semerinzi Otvoreni FIBEX d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.5.2012. 32.608,80 Službeni glasnik BiH 45/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: HTZ oprema (uniforme i odijela) Otvoreni Mexikal-Impex d.o.o. Sarajevo 25.6.2012. 75.351,53 Službeni glasnik BiH 52/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Betonske i drenažne cijevi, šahtovi i ivičnjaci Otvoreni Sadik-Prom d.o.o. Visoko Visoko 25.6.2012. 45.250,00 Službeni glasnik BiH 52/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Brave, okovi i spojni materijal Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.7.2012. 6.789,00 Službeni glasnik BiH 54/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kanalizacione daktilne cijevi, fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 3.7.2012. 275.473,88 Službeni glasnik BiH 54/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Razni elektro materijal Otvoreni ELCOR d.o.o. Grude 25.6.2012. 29.285,03 Službeni glasnik BiH 54/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Kolektivno osiguranje zaposlenika Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 29.6.2012. 47.856,00 Službeni glasnik BiH 56/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Opština Stari Grad Otvoreni ASFALT RAD o.d. Sarajevo 9.7.2012. 91.375,00 Službeni glasnik BiH 56/12