JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge servisiranja i održavanja putničkih vozila na području Kantona Sarajevo Otvoreni AUTO KUĆA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.6.2011. 26.700,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS 110 Bosanska Krupa-TS 35 Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.6.2011. 45.556,23 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Dodjela ugovora za isporuku polimernih izolatora 220 kV; 110 kV i 35 kV Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 20.6.2011. 44.673,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka visokonaponske zaštitne opreme Pregovarački C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 21.6.2011. 39.100,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Energetski kabeli i oprema Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 23.6.2011. 58.985,84 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Telekomunikacijska oprema i materijal Otvoreni Unis Telekom d.d. Mostar 23.6.2011. 75.873,60 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Oprema i materijal proizvođača Siemens Otvoreni Siemens d.o.o. Sarajevo 23.6.2011. 48.159,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija faznih vodiča na DV 400 kV HE Višegrad - TS Višegrad Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 24.6.2011. 39.738,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Dodjela ugovora za isporuku brojila električne energije za potrebe OP Sarajevo Pregovarački Iskraemeco d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.6.2011. 9.934,20 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Oprema i materijal proizvođača ABB Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 17.6.2011. 19.505,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija dionice SM 27 - Portal TS Sarajevo 2 na DV110 kV Sarajevo 7 - Sarajevo 2 (OP Sarajevo) Pregovarački ENERGOINVEST- DALEKOVODIZGRADNJA d.d. Sarajevo 26.4.2011. 19.958,00 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Metalna konstrukcija za dalekovodne stupove (vruće cinčane i L- profile) Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 5.7.2011. 38.703,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Ovjesni i spojni pribor za dalekovode Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 17.6.2011. 49.874,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače proizvođača Energoinvest Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.6.2011. 64.735,50 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Rezervni dijelovi za VN i SN prekidače proizvođača Končar Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 23.6.2011. 27.302,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3: Rezervni dijelovi za 35 kV ćelije proizvođača TSN Otvoreni Dalekovod d.o.o. Mostar 23.6.2011. 22.650,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 4: Rezervni dijelovi za VN i SN rastavljače proizvođača Energoinvest i Končar Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 23.6.2011. 65.296,50 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 5: SN mjerni transformatori, SN odvodnici prenapona, SN izolatori i VN osigurači Otvoreni ELMEX d.o.o. Ljubuški 23.6.2011. 55.763,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Deminiranje površina u trasi DV 110 kV Trebinje-Komolac prema projektu ID 6247 Otvoreni Udruga PAZI MINE Vitez 4.7.2011. 33.045,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prosjeka dalekovodnih trasa OP Mostar Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 5.7.2011. 377.325,00 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija ravnog krova i sanacija fasade komandno-pogonske zgrade u TS 110/35/10 kV Čapljina Otvoreni KROR d.o.o. Posušje 5.7.2011. 87.271,17 Službeni glasnik BiH 57/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rezervni dijelovi za ventilatore, elektrofiltere, rotacione zagrijače zraka i kanale Otvoreni NITAL d.o.o. Zenica 1.7.2011. 83.933,28 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za štampače za masovnu štampu za potrebe distributivnih podružnica Otvoreni Recro Net d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.7.2011. 188.477,50 Službeni glasnik BiH 59/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta TS 110 Bosanska Krupa -MHE Krušnica Krušnica Otvoreni Teloptic d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. 89.783,68 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog putaTS 35/10kV Cazin - PJDCazin Otvoreni Teloptic d.o.o. Sarajevo 22.6.2011. 35.393,37 Službeni glasnik BiH 61/11