JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 2: Ulja maziva i rashladne tećnosti za vozila Otvoreni MEGAMIX d.o.o. Sarajevo 31.10.2012. 22.411,69 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sistem hladne vode - centralne rashladne jedinice, (chilleri) - proizvođača CARRIER Pregovarački BEM d.o.o. Kupres 22.11.2012. 9.312,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sistem hladne vode - centralne rashladne jedinice (chilleri) - proizvođača VIESSMANN Pregovarački BEM d.o.o. Kupres 22.11.2012. 8.582,40 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sistem hladne vode - lokalne rashladne jedinice - proizvođača CARRIER i VIESMANNB. Zračni sistem - Dobavni difuzori Pregovarački BEM d.o.o. Kupres 22.11.2012. 25.872,00 Službeni glasnik BiH 96/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Aplikativni Software Otvoreni Commerce Engineering d.o.o. Mostar Mostar 23.11.2012. 31.193,22 Službeni glasnik BiH 98/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis liftova i pokretnih stepenica proizvođača KONE - Finska Pregovarački LIFT MODUS d.o.o. Sarajevo 30.11.2012. 14.880,00 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Održavanje programskih paketa POINT 2000 i tehnička podrška za period od 01.12.2012. do 01.12.2013. godine Pregovarački POINT COMPUTERS d.o.o. Sarajevo 7.12.2012. 17.651,25 Službeni glasnik BiH 100/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo pitkom vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 11.12.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja za 2012. i 2013. godinu Otvoreni Revizija Revita d.o.o. Cazin Cazin 25.12.2012. 13.250,00 Službeni glasnik BiH 1/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Printer TAG/PASS IER 400B2 Pregovarački IER S.A.S Francuska 3.1.2013. 6.939,28 Službeni glasnik BiH 3/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o.Sarajevo električnom energijom za 2013. godinu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 8.1.2013. 320.000,00 Službeni glasnik BiH 4/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 11.1.2013. 1.740,00 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Kancelarijski materijal (sukcesivna isporuka) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 168.607,83 Službeni glasnik BiH 6/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za aerodromske četke i snjegobacače Pregovarački EUROPLAST International GmbH Njemačka 20.12.2012. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis za aerodromske četke i snjegobacače Pregovarački EUROPLAST International GmbH Njemačka 20.12.2012. 19.558,30 Službeni glasnik BiH 8/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Vatrogasno pjenilo Pregovarački ROSENBAUER International AG Austrija 5.2.2013. 12.153,09 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za aerodromske snjegobacače i plugove Pregovarački TONI KAHLBACHER GmbH & CO. KG Austrija 5.2.2013. 39.116,60 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis za aerodromske snjegobacače i plugove Pregovarački TONI KAHLBACHER GmbH & CO. KG Austrija 5.2.2013. 9.779,15 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sredstvo za klimatizaciju i zagrijavanje putničke kabine zrakoplova Otvoreni KOCOVERK International AB Švedska 6.2.2013. 83.703,65 Službeni glasnik BiH 12/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za posipače SDA i traktore MF Pregovarački THOME BORMANN GmbH Njemačka 28.2.2013. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Interventni servis za aerodromske posipače SDA i traktore MF Pregovarački THOME BORMANN GmbH Njemačka 28.2.2013. 39.116,60 Službeni glasnik BiH 20/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Agregat za snabdijevanje zrakoplova električnom energijom (GPU - Ground Power Unit) Otvoreni HITZINGER GmbH Austrija 11.3.2013. 117.330,24 Službeni glasnik BiH 22/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Dnevna, sedmična i stručna štampa za period od godinu dana 2013/2014. god. Pregovarački OPRESA d.d. Sarajevo Sarajevo 19.3.2013. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 24/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Detektor eksploziva i narkotika IONSCAN 500 DT ili ekvivalent Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 28.3.2013. 116.180,00 Službeni glasnik BiH 26/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za vatrogasna vozila Otvoreni ROSENBAUER International AG Austrija 8.4.2013. 39.116,60 Službeni glasnik BiH 28/13