JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Niskonaponski osigurači Otvoreni ETI d.o.o. Ilidža 19.2.2015. 275.000,00 SG 17/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo NN kablovi i spojni materijal Otvoreni POWERDIS d.o.o. Bihać Bihać 17.3.2015. 150.000,00 SG 24/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka niskonaponskih komaktnih prekidača za potrebe Ugovornog organa, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 15.4.2015. 73.430,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka srednjenaponskih mjernih transformatora za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 21.4.2015. 16.827,00 SG 36/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka betonskih kućišta za transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV, za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 27.5.2015. 148.400,00 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka trofaznih energetskih uljnih transformatora Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 16.6.2015. 250.000,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Bakar šipke Otvoreni Metal Centar d.o.o. Ilidža Ilidža 22.7.2015. 45.085,48 SG 64/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka niskonaponskih osigurača, za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni ETI d.o.o. Ilidža 21.8.2015. 250.000,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Srednjenaponski sklopni blokovi Otvoreni NAVITAS ENGINEERING & AUTOMATION d.o.o. Sarajevo 26.8.2015. 310.000,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Bakar šipke Otvoreni Treasure d.o.o. Zenica 11.9.2015. 14.136,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Metalna kućišta za transformatorske stanice (10)20/0,4 kV Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 14.9.2015. 254.850,00 SG 74/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Trofazni energetski uljni transformatori Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 30.8.2015. 318.017,96 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Kućišta ta mjerne ormare od polikarbonata za proizvodne potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Pregovarački Bekto Precisa d.o.o. Goražde 15.9.2015. 1.185.233,80 SG 81/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Alati za prouzvodnju ovjesne opreme za proizvodne potrebe ugovornog organa Otvoreni EBI d.o.o. Goražde 14.10.2015. 394.415,00 SG 82/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka sekundarne ispitine kutije sa instalacionim programom za ispitivanje releja i programskim modulom za ispitivanje transdjusera Otvoreni DIVECO ENERGO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.12.2015. 75.594,00 SG 99/15