BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 204: Reagensi, testovi i ostali materijal za Imunološku laboratoriju - HBsAg 5.0 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 960,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 207: Reagensi, testovi i ostalimaterijal za Imunološku laboratoriju -HIV Ag/At Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 22.11.2012. 1.300,80 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Banja Luka Lot 2: 94: Hranljive podloge za izolaciju gljivica Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 16.1.2013. 645,00 Službeni glasnik BiH 8/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 18: Reagensi za Nycocard reader II Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 21.1.2013. 2.342,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Zavidovići Lot 25: Vacuum epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 21.1.2013. 11.392,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Dom zdravlja Brod Reagensi i potrošni materijal za aparat SYSMEX Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 11.2.2013. 7.593,28 Službeni glasnik BiH 14/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 6: Reagensi za trombotrack i plameni fotometar Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.3.2013. 3.908,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 7: Reagensi za mini vidas Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.3.2013. 8.812,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Dom zdravlja Gračanica Nabavka reagenasa i ostalog pratešeg potrošnog materijala za aparat Sysmex KX-21 N Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.3.2013. 16.918,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 4: Reagensi za sysmex kx 21- n Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.4.2013. 5.496,66 Službeni glasnik BiH 32/13
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 5: Reagensi za micros ABX Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 19.4.2013. 8.653,50 Službeni glasnik BiH 32/13
Klinički centar Banja Luka Lot 27: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - ID color catalaza test Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 24.4.2013. 66,00 Službeni glasnik BiH 34/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 9: Servisiranje automatizovanih sistema proizvođača Biomerieux- -Francuska Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 10.5.2013. 78,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Nabavka dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za potrebe Službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.4.2013. 16.720,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Nabavka dijagnostičkih testova i potrošnih materijala za potrebe Službe za transfuziju krvi u Pododjeljenju za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 25.4.2013. 560,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Set za određivanje CRP analize iz kapilarne krvi na aparatu NYCOCARD READER Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 13.5.2013. 7.395,48 Službeni glasnik BiH 42/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka reagenasa za Sysmex Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 1.7.2013. 77.385,05 Službeni glasnik BiH 55/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Testovi za Vidas Biomerieux Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 2.8.2013. 15.359,04 Službeni glasnik BiH 63/13
Dom zdravlja Brod Nabavka reagenasa za NIKO KARD po Odluci 980-7/2013 Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 8.8.2013. 11.303,26 Službeni glasnik BiH 64/13
Klinički centar Banja Luka Redovno (preventivno) održavanje, interventno održavanje, kalibracija i atestiranje medicinske opreme instalirane u KC Banja Luka za sljedeće proizvođače: EKF DIAGNOSTIC -Njemačka; ORGANTEC - Njemačka, BIOMERIEUX - Francuska, BIOCODE HYCEL - Francuska Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 8.10.2013. 14.308,50 Službeni glasnik BiH 79/13
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 4: Testovi virusologija Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 27.9.2013. 133.857,28 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za aparat Biosen C Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 14.10.2013. 10.861,18 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Bolnica Sveti Vračevi Bijeljina Reagensi i potrošni materijal za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 14.10.2013. 1.973,28 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Nabavka i isporuka mikrobioloških podloga i diskova za godišnje potrebe Službe za mikrobiološku dijagnostiku Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 29.10.2013. 41.260,48 Službeni glasnik BiH 85/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Reagensi za hematološki brojač SYSMEX KX 21N Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 6.11.2013. 23.199,31 Službeni glasnik BiH 93/13