Klinička bolnica Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 7- Specijalizirana tekuća hrana za bubrežne bolesnike Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 14.2.2014. 17.600,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinička bolnica Mostar Lot 8- Visokokalorijska teku}a hrana sa vlaknima za djecu stariju od 1 godine Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 14.2.2014. 10.680,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinička bolnica Mostar Lot 9- Tekuća hrana za sondu bez vlakana za djecu stariju od 1 godine Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 14.2.2014. 12.900,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinička bolnica Mostar Lot 10- Specijalizirana tekuća hrana za djecu do 1 godine Otvoreni NUMI STARS d.o.o. Brčko Brčko 14.2.2014. 12.900,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Maske za anesteziju Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.2.2014. 18.661,22 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Adapteri i produžni setovi Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.2.2014. 98.577,12 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Monitoring Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.2.2014. 129.285,49 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Laringealne maske, kanile i airway Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.2.2014. 132.680,69 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Setovi protoka za elastometričku pumpu, setovi za kateterizaciju cv i dijalizni kateteri Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 19.2.2014. 233.690,38 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Lot 9: Urinarni kateteri Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 10. 2. 2014. 8.686,00 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Lot 10: Anus vrećice Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 10. 2. 2014. 1.730,00 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Lot 11: Nazogastrične sonde, redon i vakum drenaže Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 10. 2. 2014. 1.050,40 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Lot 12: Igle, kanile i šprice Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 10. 2. 2014. 61.345,00 Službeni glasnik BiH 20/14
Klinička bolnica Mostar Nabava uređaja za dijagnostiku poremećaja spavanja za potrebe Odjela za ORL i MFK Pregovarački MEDPOINT d.o.o. Sarajevo 10.3.2014. 49.271,64 Službeni glasnik BiH 24/14
Klinička bolnica Mostar Jedan HD video bronhoskopski sustav. Otvoreni Emporium medical d.o.o. Sarajevo 8.4.2014. 139.500,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Klinička bolnica Mostar Servis anesteziološkog aparata Primus, pacijent monitora Infinity delta, te transportnog respiratora Oxylog 3000 Pregovarački BOSNAMED d.o.o. Sarajevo 1.4.2014. 10.883,70 Službeni glasnik BiH 30/14
Klinička bolnica Mostar Nabava ultrazvučne fako sonde TURBOSONICS 375/ENHANCED LEGACY 375 TURBO H/P, za potrebe Operacijske dvorane za oftalmologiju Pregovarački Dia Prom d.o.o. Posušje 2.4.2014. 28.123,70 Službeni glasnik BiH 30/14
Klinička bolnica Mostar RGB Analysis i RGB connect licenci LIS sustava, te usluge održavanja LIS sustava u trajanju od 24 mjeseca, za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Pregovarački WIZARD COMPUTERS d.o.o. Mostar 14.3.2014. 68.580,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Klinička bolnica Mostar Servisiranje CT aparata GE Light Speed 6 slice u Kliničkom zavodu za radiologiju Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 21.3.2014. 170.500,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinička bolnica Mostar Servis SHIMADZU angio uređaja DIGITEX Safire 9, za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu. Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 28.4.2014. 7.620,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinička bolnica Mostar Ugovor o pružanju usluga periodičnog servisa angiografskog uređaja Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 30.4.2014. 14.760,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Klinička bolnica Mostar Pružanje usluga servisa CT aparata SIEMENS Somatom Sensation 16 Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 14.5.2014. 21.446,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Klinička bolnica Mostar Pružanje usluga servisa UPS uređaja za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 23.5.2014. 6.298,50 Službeni glasnik BiH 45/14
Klinička bolnica Mostar Javna nabava usluge servisa Getinge autoklava HS6613 ER-2 (inv.br. 221 923, inv.br. 221 924 i inv.br. 221 925) Pregovarački Proma d.o.o. Sarajevo 5.5.2014. 6.721,30 Službeni glasnik BiH 46/14
Klinička bolnica Mostar Nabava novog putničkog motornog vozila Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 95.637,00 Službeni glasnik BiH 54/14