JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka energetskih transformatora 10(20)/0,42 kV i 20/0,42 kV za 2011. i 2012. godinu za 2011. i 2012. godinu Otvoreni Elektropromet d.o.o. Tuzla Tuzla 1.4.2011. 1.079.749,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 5: Vozilo sa tovarnim sadukom PICK UP min. nosivosti 800kg, broj sjedišta 2, broj vrata 2 Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 102.445,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 7: Dostavno vozilo 1+4, 5 vrata dizel, pogon na srednje točkove Otvoreni NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo 247.884,40 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 8: Putničko terensko vozilo 2,0 TDI 80knj, stalni pogon 4dž4, 5 sjedišta 5 vrata Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 87.000,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 11: Putničko vozilo 2,0 TDI 5 sjedišta 5 vrata Otvoreni ASA PSS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 312.282,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 14: Putničko vozilo 2,0 TDI 5 sjedišta 5 vrata, pogon na sva četiri točka Otvoreni ASA PVA d.o.o. Sarajevo 44.703,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada elaborata o početku eksploatacije odlagališta šljake i pepela Jezero II Pregovarački Rudarski institut d.d. Mostar 18.7.2011. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 61/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rezervni dijelovi za motorna vozila Otvoreni RDS PROM d.o.o. Mostar 26.7.2011. 84.827,00 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka betonskih cijevi za 2011. i 2012. godinu Otvoreni Konzorcij: GP Heldovac d.o.o. Žepče i Almy Žepče 26.7.2011. 338.878,60 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Blindirana transformatorska stanica na saonama, 6/0.5kV, 630kVA Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 18.7.2011. 81.116,10 Službeni glasnik BiH 63/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka čeličnih konzola, nosača, obujmica i drugih čeličnih elemenata Pregovarački MP Metal product d.o.o. Sarajevo 01.08.2011. 80.128,10 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Priprema postojeće primarne opreme u TS za potrebe DNiU i priprema transformatorskih ćelija i opšte signalizacije Konkurentski CET ENERGY Sarajevo Sarajevo 28.7.2011. 6.550,00 Službeni glasnik BiH 65/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka robe i usluga za proširenje postojećeg GIS sistema distributivnih podružnica Otvoreni SL - KING d.o.o. Slovenija 8.8.2011. 84.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge izrade izmjena i dopuna Idejnog i Izvedbenog projekta unutrašnjeg uređenja PTZ Pregovarački Argentaria d.o.o. Sarajevo 22.7.2011. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge edukacije menadžera Otvoreni Revicon d.o.o. Sarajevo 27.7.2011. 23.800,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada studije hidroenergetskog iskorištenja rijeke Bioštice u općini Olovo sa idejnim rješenjem hidroelektrana Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 27.7.2011. 115.700,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge vršenja revizije izmijenjenog i dopunjenog Idejnog i Izvedbenog projekta unutarnjeg uređenja PTZJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pregovarački IDEA d.o.o. Sarajevo 25.7.2011. 14.750,00 Službeni glasnik BiH 66/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Implementacija AMR/AMM sistema u elektrodistributivnom sistemuJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - mjerna mjesta krajnjih kupaca na naponu 6kV, 10kV, 20kV i 35kV i mjesta isporuke/preuzimanja električne energije drugim elektroprivrednim subjektima Otvoreni Konzorcij: Iskraemeco d.o.o. Sarajevo i Deling d.o.o. Sarajevo 16.8.2011. 1.299.823,84 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka i ugradnja upravljačke kartice za sistem uzbude generator 3 u HE Jablanica Pregovarački ALSTOM GmbH Wien Austria Austrija 19.4.2011. 29.337,45 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka usluga održavanja štampača za masovnu štampu (štampači PSi PP2024 i PP4050XP) Otvoreni MP Sistemi d.o.o. Ljubljana Slovenija 9.8.2011. 67.028,44 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija postrojenja 0,4 kV pogona HE Jablanica Otvoreni Konzorcij DELING d.o.o. Tuzla & ELCOM d.o.o. Tuzla Tuzla 9.8.2011. 416.670,00 Službeni glasnik BiH 68/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Proširenje (Roll out) SAP informacionog sistema za upravljanje finansijama (FMIS-a) u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Otvoreni B4B d.o.o. Zagreb Hrvatska 8.8.2011. 5.828.577,30 Službeni glasnik BiH 70/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka radio opreme, montaža i puštanje u rad radio repetitora Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 5.9.2011. 239.860,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka desktop računara Otvoreni Godimerc d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.8.2011. 83.880,00 Službeni glasnik BiH 74/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Tehnička podrška i pretplata za Autodesk proizvode Otvoreni Kurtagić Inženjering d.o.o Sarajevo 27.8.2011. 148.146,00 Službeni glasnik BiH 76/11