BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Geodetsko snimanje telekomunikacionih kablova Otvoreni Institut za građevinarstvo IG Banja Luka Banja Luka 9.4.2013. 28.800,00 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Reklamno propagandne usluge od ponuđača SKISO Sinovi Bosne, Lukavac Pregovarački Sportski klub invalida sjedeće odbojke Sinovi Bosne, Lukavac Lukavac 17.5.2013. 7.999,80 Službeni glasnik BiH 40/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka usluga servisiranja, održavanja i opravke vozila iz proizvodnog programa marke Ford. Otvoreni REMEX d.o.o. Tuzla 7.6.2013. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Tehnički pregled vozila i baždarenje tahografa Otvoreni SONI LUX d.o.o. Tuzla Tuzla 4.6.2013. 14.169,10 Službeni glasnik BiH 47/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Servisiranje, održavanje i opravka vozila iz proizvodnih programa Fiat i Hyundai. Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 28.5.2013. 9.500,00 Službeni glasnik BiH 47/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka usluga organizacije IX Sportskih susreta zaposlenika BH Telecom-a, koji će se održati od 28.06. do 30.06.2013 godine u Tuzli Pregovarački JKP Panonika d.o.o. Tuzla Tuzla 10.7.2013. 48.269,00 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Ljetne auto-gume Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 10.7.2013. 10.165,00 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Pranje vozila i vulkaniziranje guma Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 10.7.2013. 25.342,39 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 7: Pranje vozila i vulkaniziranje guma Otvoreni EURO DAM JAS d.o.o. Lukavac 10.7.2013. 1.814,40 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Servisiranje, održavanje, opravka vozila iz proizvodnog programa VW. Otvoreni NIPEX d.o.o. Tuzla 10.7.2013. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Papir za fotokopirne, laserske, ink-jet i faks uređaje Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 10.7.2013. 79.492,50 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka radova na adaptaciji, opremanju i tehničkoj zaštiti Telecom centara u Kalesiji i Zvorniku Otvoreni BRAĆA KARIĆ d.o.o. Zenica Zenica 10.7.2013. 91.165,80 Službeni glasnik BiH 57/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Usluge održavanja, servisiranje i opravke vozila marke LADA Otvoreni STUHLI-AUTO d.o.o. Tuzla Tuzla 10.4.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 28/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka građevinskih i montažnih radova za redovno održavanje pristupnih mreža, na području djelovanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla Pregovarački Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.7.2013. 15.056,76 Službeni glasnik BiH 61/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Nabavka građevinskih i montažnih radova za redovno održavanje pristupnih mreža, na području djelovanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla Pregovarački Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.7.2013. 17.384,90 Službeni glasnik BiH 61/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Nabavka građevinskih i montažnih radova za redovno održavanje pristupnih mreža, na području djelovanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla Pregovarački Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.7.2013. 18.268,00 Službeni glasnik BiH 61/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 4: Nabavka građevinskih i montažnih radova za redovno održavanje pristupnih mreža, na području djelovanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla Pregovarački Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.7.2013. 12.275,61 Službeni glasnik BiH 61/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 5: Nabavka građevinskih i montažnih radova za redovno održavanje pristupnih mreža, na području djelovanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla Pregovarački Telefongradnja d.o.o. Kalesija 22.7.2013. 20.097,00 Službeni glasnik BiH 61/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 6: Nabavka građevinskih i montažnih radova za redovno održavanje pristupnih mreža, na području djelovanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla Pregovarački KODELMONT d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla Tuzla 22.7.2013. 11.900,00 Službeni glasnik BiH 61/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka reklamno propagandnih usluga od Rukometni klub KONJUH Živinice za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Pregovarački Rukometni klub Konjuh Živinice 29.8.2013. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 71/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Angažovanje nekvalifikovane radne snage za poslove utovara, istovara i ostalih manipulativnih radova za potrebe BH Telecoma DD Sarajevo, Direkcija Tuzla Otvoreni SEIF d.o.o. Miljanovci Kalesija 23.10.2013. 22.500,00 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 7: Prespajanje instalacija za postojeće korisnike Otvoreni Deling d.o.o. Tuzla Tuzla 23.9.2013. 12.700,00 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka usluge godišnje održavanje sistema tehničke zaštite (vatrodojava, protivprovala, videonadzor, kontrola pristupa, sistem za reg.radnog vremena, vatrodojava u zgradi Direkcije, alarmnog i video dojavnog centra) instaliranih po objektima BH Telecoma na području TK Otvoreni FITOB d.o.o. Tuzla 23.10.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka sistema napajanja za telekomunikacijsku opremu i montaža Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Sarajevo 23.10.2013. 495.510,92 Službeni glasnik BiH 83/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 28.10.2013. 54.160,00 Službeni glasnik BiH 85/13