JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Interventni servis za vatrogasna vozila Pregovarački ROSENBAUER International AG Austrija 8.4.2013. 19.558,30 Službeni glasnik BiH 28/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Radio komunikacioni uređaji, Tetra terminali Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 25.4.2013. 19.301,80 Službeni glasnik BiH 34/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Gorivo za potrebe voznog parka J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o., koji se ne koristi u javnom saobraćaju, te za termogene i agregate Pregovarački Energopetrol d.d. Sarajevo 29.4.2013. 300.000,00 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Pružanje usluga kontrole otpreme putnika, prtljaga i zrakoplova (DCS) u trogodišnjem periodu Otvoreni Hewlett Packard Schweiz GmbH Švicarska 22.4.2013. 455.168,58 Službeni glasnik BiH 36/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Proširenje podržavajućih resursa telefonske centrale sa montažom i puštanjem u rad opreme i SW Pregovarački Siecom d.o.o. Sarajevo 8.5.2013. 60.355,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Odvoz otpada iz kruga, te mašinsko pranje asfaltnih površina u krugu J.P. Međunarodni aerorom Sarajevo d.o.o., Sarajevo Pregovarački JKP Rad Sarajevo 8.5.2013. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 38/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova 6kVA (3 kom) i 3kVA (11 kom) Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 20.5.2013. 9.337,55 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 29.4.2013. 69.000,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Hitna sanacija konzola u Terminalu B - dodatni, nepredviđeni radovi po dopuni projektnog rješenja (priprema i ugradnja karbonskih traka) Pregovarački IN DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽINJERING I GRAĐEVINARSTVO D.O.O Sarajevo 29.5.2013. 18.462,80 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Wi-Fi mreža u zoni objekata aerodromskog kompleksa Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 6.6.2013. 441.121,58 Službeni glasnik BiH 47/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Održavanje sistema vatrodojave na aerodromskom kompleksu Pregovarački ARCUS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2013. 9.480,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Higijenski materijal (sukcesivna isporuka) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.6.2013. 159.759,69 Službeni glasnik BiH 51/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1: Osiguranje imovina i lica Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 28.6.2013. 35.228,15 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 2: Osiguranje imovina i lica Otvoreni Triglav osiguranje BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 1.7.2013. 46.930,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Call centar, sa montažom i puštanjem u rad Pregovarački Siecom d.o.o. Sarajevo 19.7.2013. 25.870,00 Službeni glasnik BiH 59/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka originalnih rezervnih dijelova Pregovarački FSM - Maschinenhandel GmbH Austrija 14.8.2013. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Interventni servis za opremu LMD 2000, Tempest i Push back B 500, 350 proizvođača JBT Aerotech - Engleska Pregovarački FSM - Maschinenhandel GmbH Austrija 14.8.2013. 39.116,60 Službeni glasnik BiH 64/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka originalnih rezervnih dijelova za opremu Skidometar BV-11 proizvođača Moventor OY Inc.- Finska Pregovarački MOVENTOR OY Inc. - Finska Finska 14.8.2013. 9.779,15 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Interventni servis za opremu Skidometar BV-11 proizvođača Moventor OY Inc. - Finska Pregovarački MOVENTOR OY Inc. - Finska Finska 14.8.2013. 19.558,30 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Električni elevator sa pokretnom trakom Pregovarački POWER STOW A/S Roskilde Danska 16.8.2013. 487.490,63 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Radovi na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske opreme i sredstava Otvoreni ITC d.o.o. Zenica 17.9.2013. 550.770,57 Službeni glasnik BiH 73/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo FIDS paneli (monitori i nosači) Otvoreni CT RETAIL d.o.o. Sarajevo 18.10.2013. 84.490,20 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Autohtoni suveniri i nakit sa obilježjima BiH, domaće proizvodnje (za prodaju u bescarinskoj prodavnici aerodroma) Pregovarački Zajednička obrtničko-zlatarska radnja SOFIĆ - vl. Sofić Sead i Senad Sarajevo 21.10.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Pretplata na službena glasila Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 21.10.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis sigurnosne opreme proizvođača Smiths Heimann GmbH i Ceia Pregovarački Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 28.10.2013. 40.950,00 Službeni glasnik BiH 85/13