HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka i isporuka goriva za potrebe diesel električnog agregata na lokaciji bazne stanice Mlinište (općina Glamoč) za RD Travnik. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 13.5.2014. 37.335,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka benzina i dizel goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 16.5.2014. 85.470,09 Službeni glasnik BiH 41/14
Opština Jajce Nabavka goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.2.2014. 72.807,61 Službeni glasnik BiH 41/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka nafte, benzina i lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 23.5.2014. 794.145,00 Službeni glasnik BiH 45/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Lot 2: Gorivo za motorna vozila u RJ Teslić Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 25.4.2014. 44.000,00 Službeni glasnik BiH 50/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lož ulje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 24.6.2014. 51.282,05 Službeni glasnik BiH 50/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 2: Nabavka motornog goriva za opšinu Zavidovići Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 26.6.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Institut za nestale osobe BiH Nabavka i isporuka goriva i maziva za potrebe Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 24.6.2014. 57.575,40 Službeni glasnik BiH 52/14
Služba za poslove sa strancima BiH Sukcesivne isporuke naftnih derivata po lokacijama Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 23.6.2014. 223.704,70 Službeni glasnik BiH 54/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Lot 1: Nabavka motornog goriva za opšinu Kakanj Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 2.7.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH - Federalna uprava policije Nabavka goriva, maziva, lož ulja i mlaznog goriva za helikopter Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 19.6.2014. 393.368,46 Službeni glasnik BiH 54/14
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 2: Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 8.7.2014. 51.800,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.07.2014 646.623,93 Službeni glasnik BiH 58/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.07.2014 177.302,56 Službeni glasnik BiH 58/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.07.2014 70.620,51 Službeni glasnik BiH 58/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 4: Nabavka Mazuta Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.07.2014 386.324,78 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Zenica Isporuka goriva za PJ Tešanj ED Zenica Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 21.7.2014. 47.000,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 3: Nabavka i isporuka goriva za putničke automobile Kantonalnog poreznog ureda Zenica u 2014. godini Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.7.2014. 16.025,64 Službeni glasnik BiH 62/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 8: Nabavka i isporuka goriva na području općine Bugojno Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 73.632,47 Službeni glasnik BiH 68/14
Vlada SBK, Služba za zajedničke poslove Lot 9: Nabavka i isporuka goriva na području općine Jajce i Dobretići Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 50.625,64 Službeni glasnik BiH 68/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka 500.000 kg niskosumpornog mazuta (sadržaj sumpora do 1%) za TE Tuzla Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4.9.2014. 599.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Sudska policija FBIH Lot 4: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Zavidovićima Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 1.9.2014. 25.675,78 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka dizel goriva Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 30.7.2014. 1.319.915,56 Službeni glasnik BiH 77/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 39: Nabavka goriva za PS Višegrad Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.8.2014. 30.515,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Lot 49: Nabavka goriva PS Teslić Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 28.8.2014. 32.416,20 Službeni glasnik BiH 79/14