Služba za zajedničke poslove institucija BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 3 - Redovno servisiranje i održavanje liftova Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 2.7.2015. 7.920,00 SG 61/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4 - Redovno servisiranje i održavanje liftova Otvoreni Euro lifting d.o.o. Srebrenik 2.7.2015. 3.000,00 SG 61/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka viška radova na sanaciji i adaptaciji objekta u ulici Titova 9a Pregovarački Radis d.o.o. Banja Luka 10.8.2015. 140.351,10 SG 68/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka higijenskog inventara Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 27.7.2015. 57.346,30 SG 70/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka i montaža agregatskih i UPS postrojenja Otvoreni ENERGOINVEST - SUE d.d Ilidža 27.8.2015. 111.240,00 SG 70/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4 - Sredstva za profesionalnu upotrebu Otvoreni Gold Mignon d.o.o., DEFTER d.o.o., DELBOY d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Zenica 28.8.2015. 203.099,00 SG 70/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka kontradiverzione opreme Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 10.9.2015. 320.194,80 SG 76/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka sitnog inventara za ugostiteljstvo Otvoreni Vizum d.o.o. Visoko 18.9.2015. 72.929,32 SG 76/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1 - Službene uniforme Otvoreni Uslužnost d.o.o. Sarajevo 22.9.2015. 49.851,00 SG 79/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1- Nabavka i ugradnja sistema vatrodojave Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 10.11.2015. 132.399,50 SG 87/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Zamjena sistema upravljanja liftovima u zgradi prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine Otvoreni LIFT CONSULTING d.o.o. Ilidža 6.11.2015. 105.500,00 SG 91/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1- Nabavka i ugradnja videonadzora u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 98.113,00 SG 91/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2- Nabavka i ugradnja videonadzora u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN) Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 24.11.2015. 13.449,80 SG 91/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 8 - Telefonski i internet materijal Otvoreni Stanišić d.o.o. Pale 10.11.2015. 8.824,50 SG 93/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2- Nabavka bezalkoholnih pića Otvoreni Gold Mignon d.o.o., Termag d.o.o., TPDC SARAJEVO d.d., AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo, Rogatica, Sarajevo, Sarajevo 30.11.2015. 162.335,50 SG 93/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 6- Nabavka čajeva Otvoreni Termag d.o.o., TPDC SARAJEVO d.d., Gold Mignon d.o.o. Rogatica, Sarajevo, Sarajevo 30.11.2015. 7.994,00 SG 93/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 7- Nabavka mliječnih proizvoda Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d., Termag d.o.o., Gold Mignon d.o.o. Sarajevo, Rogatica, Sarajevo 16.11.2015. 113.851,00 SG 93/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 9 - Nabavka ostalih prehrambenih proizvoda Otvoreni Termag d.o.o., TPDC SARAJEVO d.o.o., Gold Mignon d.o.o., AMKO KOMERC d.o.o. Rogatica, Sarajevo, Sarajevo 16.11.2015. 143.108,75 SG 93/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka ugostiteljske opreme Otvoreni Artika d.o.o. Sarajevo 27.11.2015. 74.040,00 SG 93/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1- Deterdženti, osvježivači i ostali higijensko potrošni materijal Otvoreni Inter-com d.o.o., CROBOX, DEFTER d.o.o. Zenica, Sarajevo, Sarajevo 30.11.2015. 110.832,80 SG 93/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2 - Toaletni papir i ubrusi Otvoreni Ecotime d.o.o., Gold Mignon d.o.o., DEFTER d.o.o. Ilidža, Sarajevo, Sarajevo 30.11.2015. 408.821,00 SG 93/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka aparata za početno gašenje požara Otvoreni MONSUN d.o.o. Lukavac 9.12.2015. 10.300,00 SG 97/15
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka zastava i grbova Otvoreni Euro Vez d.o.o. Tešanj 22.12.2015. 28.866,46 SG 99/15