KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Sredstva za održavanje prostorija i ličnu higijenu Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 18.10.2012. 40.180,40 Službeni glasnik BiH 90/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje radio stanica Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 17.10.2012. 41.363,10 Službeni glasnik BiH 90/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Vodovodne dactilne cijevi Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 30.10.2012. 546.431,96 Službeni glasnik BiH 90/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Materijal za priključke i PE cijevi Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.11.2012. 461.830,00 Službeni glasnik BiH 94/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Daktilni fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.11.2012. 176.347,00 Službeni glasnik BiH 94/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Vodovodne armature za mrežu Otvoreni Bihexo d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 260.975,00 Službeni glasnik BiH 96/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Građevinski i izolacioni materijal i keramičke pločice Otvoreni TRANZIT EXPORT d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 211.366,40 Službeni glasnik BiH 96/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Alati za građevinske radove Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 97.059,00 Službeni glasnik BiH 96/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 3: Poluproizvodi od drveta Otvoreni Himex-trgovina d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.11.2012. 95.775,00 Službeni glasnik BiH 96/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Spojni materijal, vijci, dihtunzi i olovo Otvoreni BHB-Promet d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.11.2012. 140.501,00 Službeni glasnik BiH 96/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Svjetiljke sa priborom Otvoreni Inter-com d.o.o. Zenica 16.11.2012. 19.599,15 Službeni glasnik BiH 98/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Plastika i guma Otvoreni EUROGUMA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.11.2012. 12.790,18 Službeni glasnik BiH 98/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Hemikalije za standardne metode Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 6.12.2012. 30.478,05 Službeni glasnik BiH 100/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Atomsko apsorbciona tehnika, hemikalije i laboratorijski stakleni pribor Otvoreni Analitika d.o.o. Sarajevo 6.12.2012. 34.335,59 Službeni glasnik BiH 100/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Opravka kolovoza i drugih javno-prometnih površina na gradskim saobraćajnicama i lokalnim putevima na području Opština Centar, Stari grad, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža, poslije prokopavanja istih u svrhu opravke postojećih i polaganja novih instalacija Pregovarački JKP Rad Sarajevo 21.11.2012. 392.000,00 Službeni glasnik BiH 102/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi za rovokopače i kompresore Otvoreni TERRA BIH d.o.o. Sarajevo 29.11.2012. 394.532,00 Službeni glasnik BiH 102/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Rezervni dijelovi, oprema i pribor za vozila i mehanizaciju, rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, rezačice, vibronabijače, pneumatske pištolje, agregati za struju, autodizalice, kosilice, traktore i viljuškare Otvoreni ASWIN d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.11.2012. 132.620,40 Službeni glasnik BiH 102/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Skupno kopiranje planova podzemnih instalacija Pregovarački Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Sarajevo 13.12.2012. 5.100,00 Službeni glasnik BiH 102/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača IKOM Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 30.11.2012. 75.963,45 Službeni glasnik BiH 105/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Obavezno osiguranje vozila Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 19.12.2012. 35.510,00 Službeni glasnik BiH 3/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje telemetrijskog sistema Otvoreni MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.1.2013. 134.994,00 Službeni glasnik BiH 3/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača - EWT Otvoreni VmS group d.o.o. Sarajevo 7.1.2013. 95.990,00 Službeni glasnik BiH 3/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Cijevi keramičke, lukovi i račve Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 37.957,09 Službeni glasnik BiH 8/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 2: Oprema na kanalizacionim objektima Otvoreni Hidro-Termo centar d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 172.664,00 Službeni glasnik BiH 8/13
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Lot 1: Rezervni dijelovi za vodomjere proizvođača - MEINACKE Otvoreni Ganges d.o.o. Doboj 7.1.2013. 107.183,50 Službeni glasnik BiH 10/13