Centralna banka BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 3: Štampani i ostali materijal Otvoreni KALIGRAF d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.3.2013. 55.145,00 Službeni glasnik BiH 26/13
Centralna banka BiH Usluge obezbjeđenja avio karata Otvoreni UNIONKOMERC d.o.o. Sarajevo 21.3.2013. 42.735,05 Službeni glasnik BiH 26/13
Centralna banka BiH Lot 1: Dodatni radovi u okviru izvođenja građevinsko zanatskih radova u sklopu izgradnje poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci Pregovarački GP VRANICA BL d.o.o. Banjaluka Banja Luka 4.3.2013. 150.790,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Centralna banka BiH Lot 3: Dodatni radovi u okviru izvođenja instalacija jake struje u sklopu izgradnje poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci Pregovarački Kors d.o.o. Laktaši 25.2.2013. 80.946,88 Službeni glasnik BiH 32/13
Centralna banka BiH Lot 4: Dodatni radovi u okviru izvođenja mašinskih instalacija u sklopu izgradnje poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci Pregovarački Termomontaža a.d. Banja Luka Banja Luka 1.3.2013. 79.704,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Centralna banka BiH Lot 5: Dodatni radovi u okviru izvođenja fasade i aluminijske bravarije u sklopu izgradnje poslovnog objekta Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci Pregovarački MAXMARA d.o.o. Banja Luka Banja Luka 26.2.2013. 121.975,00 Službeni glasnik BiH 32/13
Centralna banka BiH Zakup telekomunikacijskih veza Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 30.4.2013. 16.633,70 Službeni glasnik BiH 38/13
Centralna banka BiH Lot 1: Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala Ograničeni R&S d.o.o. Sarajevo 13.5.2013. 24.601,55 Službeni glasnik BiH 42/13
Centralna banka BiH Lot 2: Kancelarijski i ostali materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine Filijale Brčko Ograničeni Primaprom d.o.o. Banja Luka 9.5.2013. 16.112,05 Službeni glasnik BiH 42/13
Centralna banka BiH Diskovi za proširenje EMC storagea Otvoreni S Consalting d.o.o. Mostar 20.6.2013. 19.381,66 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Lot 1: Usluga servisiranja vozila Centralne banke Bosne i Hercegovine Ubrzani AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 1.7.2013. 63.720,20 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Lot 2: Usluga servisiranja vozila Centralne banke Bosne i Hercegovine Ubrzani SLT d.o.o. Zenica 27.6.2013. 8.028,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Usluge prevođenja i lektorisanja dokumentacije Otvoreni PROFIS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.6.2013. 21.507,48 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Vatrodojavna centrala za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Ubrzani NEW SANATRON Banja Luka 12.6.2013. 1.574,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Nabavka terenskih vozila Ograničeni GUMA M d.o.o. Mostar 2.7.2013. 104.272,67 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Održavanje BRIS aplikacije Pregovarački CASPER d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.5.2013. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Usluge čišćenja i opsluživanja kafe kuhinje Pregovarački KRISTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.4.2013. 33.278,32 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Usluge zakupa telekomunikacionih veza Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 30.4.2013. 16.633,70 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Usluga zakupa telekomunikacionih veza Pregovarački TELEKOMUNIKACIJE RS A.D. Banja Luka 30.5.2013. 33.267,40 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Lot 1: Čišćenje objekata i prostorija Centralne banke Bosne i Hercegovine Otvoreni KRISTAL d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.4.2013. 583.599,30 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Lot 2: Čišćenje objekata i prostorija Centralne banke Bosne i Hercegovine Otvoreni ISS Facility Services Sarajevo 8.5.2013. 71.592,01 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Lot 3: Čišćenje objekata i prostorija Centralne banke Bosne i Hercegovine Otvoreni ISS Facility Services Sarajevo 8.5.2013. 36.504,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Lot 4: Čišćenje objekata i prostorija Centralne banke Bosne i Hercegovine Otvoreni ISS Facility Services Sarajevo 8.5.2013. 12.480,00 Službeni glasnik BiH 53/13
Centralna banka BiH Lot 1: Hitno jednokratno servisiranje vozila Pregovarački AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo 4.6.2013. 1.766,58 Službeni glasnik BiH 55/13
Centralna banka BiH Lot 2: Hitno jednokratno servisiranje vozila Pregovarački SLT d.o.o. Zenica 28.5.2013. 6.413,59 Službeni glasnik BiH 55/13