Klinička bolnica Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Izrada alternativnog priključka za sanitarnu vodu i vodu za protupožarnu zaštitu za SKB Mostar - na lokalitetu BIjeli Brijeg Pregovarački Vodovod društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar 3.7.2014. 53.765,86 Službeni glasnik BiH 54/14
Klinička bolnica Mostar Javna nabava aktivnog održavanja i podrške transfuzijskog sustava za potrebe Transfuzijskog centra SKB Mostar Pregovarački WIZARD COMPUTERS d.o.o. Mostar 3.7.2014. 3.800,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Klinička bolnica Mostar Javna nabava usluga servisa MAQUETOP stolova i njihove prateće opreme Pregovarački Meding d.o.o. Banja Luka 5.5.2014. 5.700,00 Službeni glasnik BiH 60/14
Klinička bolnica Mostar Servis video teleskopa EndoEye Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 26.8.2014. 21.442,40 Službeni glasnik BiH 71/14
Klinička bolnica Mostar Redovni godišnji servis strojeva srce-pluća Pregovarački EMA ELEKTRONIK BIRO d.o.o. Hrvatska 16.9.2014. 12.256,67 Službeni glasnik BiH 79/14
Klinička bolnica Mostar Servis MR sustava SIEMENS Magnetom Skyra Pregovarački Siemens d.o.o. Sarajevo 2.9.2014. 20.960,00 Službeni glasnik BiH 79/14
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Tiskarski materijal Otvoreni Intergrafika d.o.o. Mostar 3.10.2014. 61.470,18 Službeni glasnik BiH 82/14
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Svježe voće i povrće Otvoreni MM-TT d.o.o. Mostar 6.10.2014. 116.891,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinička bolnica Mostar Lot 2: Konzervirano povrće Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 8.10.2014. 43.076,92 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinička bolnica Mostar Lot 3: Mlijeko i mliječni proizvodi Otvoreni MM-TT d.o.o. Mostar 6.10.2014. 179.015,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinička bolnica Mostar Lot 4: Proizvodi od žitarica Otvoreni MM-TT d.o.o. Mostar 6.10.2014. 46.790,00 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinička bolnica Mostar Lot 5: Riba, jaja, pileće meso i konzervirani mesni proizvodi Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 8.10.2014. 137.380,34 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinička bolnica Mostar Lot 6: Ostale prehrambene namirnice Otvoreni TPDC SARAJEVO d.d. Sarajevo 8.10.2014. 71.631,20 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinička bolnica Mostar Usluge servisa videokolonoskopa Pregovarački Olympus BH d.o.o. Sarajevo 17.10.2014. 7.207,30 Službeni glasnik BiH 83/14
Klinička bolnica Mostar Nabava rezervnih dijelova za servis GE angiografskog aparata Innova 4100 na Kliničkom zavodu za radiologiju SKB Mostar Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 20.10.2014. 24.500,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Klinička bolnica Mostar Nabava goriva Otvoreni Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo 4.11.2014. 81.834,90 Službeni glasnik BiH 89/14
Klinička bolnica Mostar Nabava kombiniranog aparata za operacije stražnjeg segmenta oka (vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka (fakoemulzifikaciju) Otvoreni Dia Prom d.o.o. Posušje 19.11.2014. 195.357,85 Službeni glasnik BiH 92/14
Klinička bolnica Mostar Nabava brašna i peciva Pregovarački Sprind d.d. Sarajevo 15.12.2014. 74.921,55 Službeni glasnik BiH 101/14
Klinička bolnica Mostar Redovno održavanje dva akceleratora od tvrtke varian, serijski broj H295335 i H295334 Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 26.12.2014. 105.000,00 SG 01/15
Klinička bolnica Mostar Usluge održavanja dizala na objektima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Pregovarački OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 22.12.2014. 59.280,00 SG 03/15
Klinička bolnica Mostar Nabava monitora UZV Logiq 5 za potrebe Klinike za dječje bolesti SKB Mostar Pregovarački MEDICAL export- import d.o.o. Mostar 19.1.2015. 6.555,00 SG 06/15
Klinička bolnica Mostar Nadogradnja Shimadzu angiografskog uređaja za potrebe Kliničkog odsjeka invazivne interventne kardiologije sa centrom za implementaciju pacemakera na Klinici za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Pregovarački SHIMADZU d.o.o. Sarajevo 20.1.2015. 650.000,00 SG 10/15
Klinička bolnica Mostar Nabava sredstava za održavanje higijene za godišnje potrebe SKB Mostar Otvoreni MEPAS d.o.o. Široki Brijeg 24.2.2015. 229.971,21 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 1 - Komprese, tupferi i tamponade Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 9.3.2015. 552.902,38 SG 26/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2 - Ljepljive trake i sterilni flasteri Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 9.3.2015. 70.991,94 SG 26/15