JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 1: Zaštitni šljemovi, kape, rukavice i druga zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu Otvoreni ANNOA d.o.o. Tuzla Tuzla 28.4.2011. 81.563,61 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Radna obuća za profesionalnu upotrebu Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 5.8.2011. 302.165,90 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 3: Radni mantili, kombinezoni i druga odijela za profesionalnu upotrebu Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 24.6.2011. 386.102,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 4: Radna odijela za profesionalnu uporebu Otvoreni Koteks d.o.o. Tešanj 6.5.2011. 32.925,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 5: Zaštitni opasači sa sigurnosnim prihvatnim konopcem i penjalice za betonske i drvene stubove Otvoreni MALCOM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.7.2011. 134.143,90 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 6: Izolacione gumene rukavice, čizme, kompleti za uzemljenje i druga zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu Otvoreni C&G d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.4.2011. 161.682,00 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka opreme za realizaciju optičkih spojnih puteva Otvoreni Konzorcij: Mibo Komunikacije Sarajevo i Crony Beograd-lider Konzorcija Mibo Komunikacije Sarajevo 21.9.2011. 34.127,39 Službeni glasnik BiH 78/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka rezervnih modula za SDH opremu Surpass hiT 7070 Otvoreni ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 22.9.2011. 46.252,04 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluga rada dizel lokomotive sa osobljem na manervi u industrijskoj željezničkoj stanici TE Tuzla, Tuzla Pregovarački JP Željeznice FBiH Sarajevo 16.9.2011. 146.680,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prevoz šljake i rasutih materijala sa deponije šljake iz TE Tuzla, Tuzla na šljačište Jezero Otvoreni Intertrans- komerc Musić d.o.o. Srebrenik 27.9.2011. 76.500,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla - Tuzla i obratno Otvoreni Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla 29.9.2011. 354.000,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Izrada Idejnog projekta za telekomunikacijsko povezivanje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo sa zavisnim društvima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (rudnici uglja) i realizaciju IKT infrastrukture u rudnicima uglja-ponovljeni postupak Otvoreni Konzorcij: Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo, Termomatik d.o.o. Zenica Sarajevo 23.9.2011. 158.004,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Angažovanje građevinskih mašina sa rukovaocem i pomoćnom radnom snagom Otvoreni TEHNOGRAD d.o.o. Tuzla 20.9.2011. 50.113,10 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Prevoz zaposlenika na relaciji TE Tuzla, Tuzla-Teočak i obratno za septembar 2011. Pregovarački Grupa ponuđača Sniježnicapromet i Obols Trade d.o.o. Teočak 22.9.2011. 13.200,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Spojna i ovjesna oprema za samonosive kablovske snopove Pregovarački SMT-COMPANY d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.9.2011. 273.847,02 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka materijala i opreme za potrebe redovnog i investicionog održavanja ED Zenica Otvoreni Maxtrade d.o.o. Zenica Zenica 5.9.2011. 54.842,48 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka čeličnih konzola, nosača, obujmica i drugih čeličnih elemenata Pregovarački MP Metal product d.o.o. Sarajevo 7.10.2011. 259.231,35 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Pružanje zaštitarskih usluga za potrebe ED Zenica Otvoreni A.E. Sigurnost d.o.o. Zenica 4.10.2011. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 82/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija stubnog mjesta br. 18 na DV 110 kV Tešanj-Maglaj usljed djelovanja klizišta Pregovarački ELTIG d.o.o. Tešanj 6.10.2011. 7.970,55 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge servisiranja i nabavke rezervnih dijelova za potrebe interventnog održavanja turbine agregata 1 na HE Una Kostela Pregovarački Kössler G.m.b. H ST Georgen-Steinfeld Austrija 22.9.2011. 21.179,68 Službeni glasnik BiH 86/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Kopir papir za potrebe Direkcije DruštvaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Exclusiv d.o.o. Zenica 27.10.2011. 42.840,00 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Obnova Microsoft Enterprise Ugovora za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 24.10.2011. 1.896.523,32 Službeni glasnik BiH 88/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta HE Salakovac - 35/10 Kv Željuša Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.10.2011. 56.597,96 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog puta Skladište ED Mostar - TS 35/10 kV Blagaj Otvoreni Comel d.o.o. Sarajevo Sarajevo 31.10.2011. 82.780,05 Službeni glasnik BiH 90/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Realizacija optičkog spojnog putaTS 10/x kV Gračanica - TS 10/04 kV Lipa Otvoreni ELNOS BL Banja Luka 31.10.2011. 32.007,30 Službeni glasnik BiH 90/11