BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka usluga korištenja sale i nabavka ugostiteljskih usluga povodom prijema BH Telecoma Dani BH Telecoma, za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Pregovarački Dramar-Ing d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Tuzla 11.11.2013. 9.401,71 Službeni glasnik BiH 93/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka građevinskih i montažnih radova za redovno održavanje pristupnih mreža i optičkih spojnih puteva, na području djelovanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Pregovarački Telefongradnja d.o.o. Kalesija 21.11.2013. 33.580,00 Službeni glasnik BiH 93/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Sukcesivno pružanje usluga prevoza materijala i opreme, te istovar istog Otvoreni SE-SARAJKA d.o.o. Živinice 29.11.2013. 75.000,00 Službeni glasnik BiH 95/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka općenamjenskog alata Otvoreni UNIOR TEHNA d.o.o. Sarajevo 11.12.2013. 17.213,17 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Nabavka specijalnog alata za telekomunikacije Otvoreni Unatel d.o.o. Bihać 25.12.2013. 59.960,00 Službeni glasnik BiH 103/13
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka tonera, catridga i ribona. Otvoreni Defter d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 92.049,00 Službeni glasnik BiH 8/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 1: Nabavka usluga servisiranja, održavanja i popravke vozila iz proizvodnog programa marke Škoda Otvoreni COSMOS-COMMERCE d.o.o. Tuzla 9.6.2014. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 50/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Održavanje i servisiranje liftova u zgradi Direkcije (tri osobna i jedan teretni lift) Otvoreni Euro prost d.o.o. Gračanica 24.6.2014. 25.000,00 Službeni glasnik BiH 50/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema tehničke zaštite (vatrodojava, protivprovala, videonadzor, registracija radnog vremena instaliranih po objektima BH Telecoma na području TK, za potrebe BH Telecom-a DD Sarajevo, RD Tuzla Otvoreni Middle point electronics d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Elektromaterijal i oprema Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 1.7.2014. 94.023,26 Službeni glasnik BiH 56/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 3: Kablovi Otvoreni TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 1.7.2014. 55.195,00 Službeni glasnik BiH 56/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 4: Razvodni ormari Otvoreni TVORNICA ELEKTRO OPREME d.d. Sarajevo 1.7.2014. 68.295,00 Službeni glasnik BiH 56/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 5: Protupožarna zaštita Otvoreni AX Soling d.o.o. Grude Grude 1.7.2014. 18.150,00 Službeni glasnik BiH 56/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Lot 2: Sukcesivna isporuka agregata, pijeska i tampona na području opštine Zavidovići Otvoreni Porobić d.o.o. Zavidovići Zavidovići 11.6.2014. 36.040,00 Službeni glasnik BiH 56/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka radova na sanaciji klizišta ispod objekta za smještaj telekomunikacijske opreme u naselju Jelovče Selo-Opština Gradačac, na području djelovanja BH Telecom-a d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla Pregovarački BALEGEM d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Gradačac 16.7.2014. 14.842,60 Službeni glasnik BiH 58/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka reklamno propagandnih usluga od ženskog košarkaškog kluba Brčanka, Brčko Pregovarački Ž.K.K. Brčanka, Brčko Brčko 5.9.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla Nabavka drvenih impregniranih stubova Pregovarački TEP LIGHT d.o.o. Tuzla Tuzla 8.9.2014. 49.100,00 Službeni glasnik BiH 79/14