JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivno i intervento održavanje VDGS sistema za kontrolu pristajanja aviona Pregovarački Process control d.o.o. Sarajevo 30.10.2013. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Ljekarski pregledi zrakoplovnog osoblja Pregovarački ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU Sarajevo 28.11.2013. 13.000,00 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1: Fluid za zaštitu zaleđivanja i odleđivanje zrakoplova Otvoreni Kilfrost Ltd Velika Britanija 2.12.2013. 729.524,59 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 2: Fluid i granulati za zaštitu od zaleđivanja i odleđivanje manevarskih površina Otvoreni PARKA DISTRIBUCIJA d.o.o. Zagreb Hrvatska 28.11.2013. 558.139,88 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka, instalacija i puštanje u rad dopunskih licenci za call centar i usluge uvezivanja dva gatewaya Pregovarački Siecom d.o.o. Sarajevo 28.11.2013. 16.040,00 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Održavanje programskih paketa POINT 2000 i tehnička podrška za period od 01.12.2013. do 01.12.2014. Pregovarački POINT COMPUTERS d.o.o. Sarajevo 12.12.2013. 18.450,01 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Interventni servis Extreme switch-eva proizvođača Extreme Networks USA Pregovarački Telenet d.o.o. Sarajevo 12.12.2013. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 100/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka originalnih rezervnih dijelova za aerodromske četke i snjegobacače proizvođača Overaasen - Norveška Pregovarački EUROPLAST International GmbH Njemačka 13.12.2013. 97.791,50 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o., Sarajevo električnom energijom za 2014. godinu Pregovarački JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sarajevo 24.12.2013. 345.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis parking sistema proizvođača SIEMENS - Njemačka, 6 preventivnih - redovnih servisa godišnje, na dvomjesečnoj osnovi, kao i interventni servis po potrebi Pregovarački Process control d.o.o. Sarajevo 20.1.2014. 24.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventni servis UPS-ova Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 17.1.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 6/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova kao i usluge interventnog servisa Pregovarački DOORSON d.o.o. Maribor Slovenija 22.1.2014. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Snabdijevanje vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda cca 12.173 m3 na godišnjem nivou Pregovarački KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo 21.1.2014. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 8/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis liftova i pokretnih stepenica proizvođača KONE - Finska, Dvanaest redovnih servisa godišnje, kao i interventni servis po potrebi Pregovarački LIFT MODUS d.o.o. Sarajevo 15.1.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivni i interventni servis TETRA sistema proizvođača MOTOROLA Pregovarački MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 3.2.2014. 83.790,00 Službeni glasnik BiH 12/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Kancelarijski materijal (sukcesivna isporuka) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 17.2.2014. 512.752,05 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Demontaža postojećih kliznih vrata, nabavka i montaža rolo vrata objekta duplex hangara Otvoreni FESTA d.o.o. Tešanj 18.3.2014. 171.071,16 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluga fiksne telefonije Pregovarački BH Telecom d.d. Sarajevo Sarajevo 3.3.2014. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Dnevna, sedmična i stručna štampa za period od godinu dana Pregovarački OPRESA d.d. Sarajevo Sarajevo 11.3.2014. 7.000,00 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Rekonstrukcija parkirne platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 17.3.2014. 318.133,33 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Odvoz otpada iz kruga aerodroma, neškodljivo uništenje roba, te mašinsko čišćenje i pranje asfaltnih površina u krugu J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo Pregovarački KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RAD Sarajevo 4.4.2014 35.000,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Servisiranje/uređenje pokretnih stepenica, radi poboljšanja funkcionalnosti njihovog rada, sa ugradnjom rukohvata. Pregovarački LIFT MODUS d.o.o. Sarajevo 10.3.2014. 16.979,98 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za aerodromske posipače SDA 95 (33-1, 2) i traktore MF 6255, 5456, i 4555 (46-2, 3, 4) te izvršenje usluge interventnog servisa navedene opreme. Pregovarački THOME BORMANN GmbH Njemačka 31.3.2014. 97.791,50 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Gorivo za potrebe voznog parka J.P. Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. koji se ne koristi u javnom saobraćaju, te za termogene i agregate. Pregovarački Energopetrol d.d. Sarajevo 14.4.2014 300.000,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Protivpožarno obezbjeđenje Pregovarački Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Sarajevo 18.4.2014. 2.700.000,00 Službeni glasnik BiH 34/14