HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 5: Nabavka motornog goriva na benzinskim pumpama na području grada Višegrada Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 22.9.2014. 60.903,02 Službeni glasnik BiH 80/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 8: Nabavka motornog goriva za potrebe OP Banja Luka Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 22.9.2014. 306.296,10 Službeni glasnik BiH 80/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nafta i naftni derivati Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 7.10.2014. 501.965,30 Službeni glasnik BiH 83/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Zavidovići Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 23.10.2014. 38.176,92 Službeni glasnik BiH 85/14
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 30.10.2014. 78.319,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Nabavka lož ulja ekstra lakog LEUL BAS 1002 - sukcesivna isporuka po ukazanoj potrebi (229.000 litara) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 3.11.2014. 356.095,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Općinski sud u Velikoj Kladuši Lot 1: Nabavka lož ulja za sistem centralnog grijanja u zgradi suda i zgradi ZK ureda suda za period od dvije godine (2014 - 2016) - 18.600 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 22.10.2014. 25.468,05 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Dizel gorivo EN 590 Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 31.10.2014. 121.450,00 Službeni glasnik BiH 89/14
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 1: Isporukalož ulja za grijanje prostorija u Brčkom za 2015. god. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.11.2014. 26.460,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Lož ulje - Goražde Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 14.11.2014. 7.490,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 2: Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za područje Općine Živinice Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 15.809,04 Službeni glasnik BiH 91/14
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 5: Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih tečnosti za područje Općine Lukavac Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 3.085,84 Službeni glasnik BiH 91/14
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Lot 6: Nabavka i isporuka goriva, lož ulja, maziva i rashladnih tečnosti za područje općine Banovići Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 6.5.2014. 33.285,71 Službeni glasnik BiH 91/14
Sudska policija FBIH Lot 2: Sukcesivna isporuka goriva i maziva u Živinicama Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 27.773,42 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Nabavka auto guma Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 21. 11. 2014. 65.308,54 Službeni glasnik BiH 92/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Kakanj Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 18.11.2014. 28.436,00 Službeni glasnik BiH 92/14
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Nabavka goriva za grijanje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 21.11.2014. 1.017.230,76 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590 sa max. količinom sumpora do 50 ppm (do 474.315 litara) Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.12.2014. 802.683,27 Službeni glasnik BiH 98/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo DIZEL EN 590 EURO 5, BMB 95 EN 228 Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.12.2014. 544.351,28 Službeni glasnik BiH 101/14
Dom zdravlja Prijedor Lot 3: Nabavka lož ulja Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 12.12.2014. 10.321,71 Službeni glasnik BiH 101/14
Granična policija BiH Lot 23- Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Sarajevo Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 17.12.2014. 19.506,39 SG 01/15
Granična policija BiH Lot 25 - Sukcesivna isporuka lož-ulja na lokaciji Gradiška Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 24.12.2014. 27.538,46 SG 03/15
Granična policija BiH Lot 24 - Sukcesivna isporuka lož ulja na lokaciji Bijeljina Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 31.12.2014. 42.225,64 SG 03/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Nabavka i sukcesivna isporuka lož ulja, za budžetsku 2015. i budžetsku 2016. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 17.12.2014. 600.000,00 SG 03/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka tečnih naftnih derivata za potrebe voznog parka u TE Tuzla, Tuzla Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 8.1.2015. 67.887,03 SG 06/15