BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Dr. Mladen Stojanović Laktaši Lot 7: reagensi za Nycocard aparat Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 5.5.2014. 21.026,24 Službeni glasnik BiH 36/14
Dom zdravlja Prijedor Nabavka reagenasa za rad na hematološkom analizatoru Sysmex KX-21 Pregovarački BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.4.2014 3.603,88 Službeni glasnik BiH 36/14
Dom zdravlja Prijedor Nabavka jednokratnih vakuum sistema za uzimanje uzoraka krvi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 16.4.2014. 11.385,00 Službeni glasnik BiH 36/14
Klinički centar Banja Luka Lot 33: Reagensi, testovi i ostali materijal za Zavod za laboratorijsku dijagnostiku - Reagensi i materijal za aparat Biosen C Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 28.4.2014. 49.263,42 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 51: Trake za urin sa 2 parametra, minimalna osjetljivost za glukozu 1,25-2,0 mmol/L, za ketone 0,5 mmol/L, Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 28.4.2014. 350,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 317: Hranjive podloge za izolaciju gljivica - Homogene podloge za selektivnu izolaciju kvasnica i direktnu identifikaciju Candida albicans Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 29.4.2014. 645,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Opća bolnica Tešanj Lot 8: Reagensi i potrošni materijali za aparate Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 17.4.2014. 11.908,00 Službeni glasnik BiH 46/14
Dom zdravlja Izudin Mulabećirović Izo Tešanj Lot 3: Vacutaineri i epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 18.6.2014. 12.966,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 140: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-Strepto kit A, B,C,F,G Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 188,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 141: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-Strepto kit A Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 96,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 142: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-Strepto kit B Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 96,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 143: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-Staph.kit Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 78,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 144: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Slidex-MRSA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 390,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 145: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju- Slidex-Pneumo.kit. Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 103,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 149: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - E.coli polivalentni IV serum Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 122,80 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 150: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Polivalentna E.coli (O112a c, O124, O144, O164, O130, O143) serum Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 252,80 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 158: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju -Salonella mono 9,12 serum Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 368,40 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 163: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju -Mycoplazma test (izolacija i antibiogram) Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 256,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 165: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju -Pro gas, mikroaer Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 560,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 166: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju -Pro gas , anaer Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 560,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 167: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju -Pro gas, CO2 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 560,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 168: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Hromatogene podloge za urine Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 8.190,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 171: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Columbia agar sa dodatkom 5% ovčije krvi Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 3.080,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 172: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju -Rapid Test C.difficile tox. Ai B-imunohromatografski Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 4.862,50 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 174: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Bočice i igle za Bact/Alert Biomerieux Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 50.655,00 Službeni glasnik BiH 48/14