JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za snjegobacače: KSF 160 M i KSF 750, plugove LS 420 i DS 280, te izvršenje usluge interventnog servisa. Pregovarački KAHLBACHER MACHINERY GmbH Austrija 22.4.2014. 48.895,75 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima Otvoreni Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo 30.4.2014. 204.000,00 Službeni glasnik BiH 36/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za vatrogasna vozila, te usluge interventnog servisa navedene opreme Otvoreni ROSENBAUER International AG Austrija 7.5.2014. 58.674,90 Službeni glasnik BiH 39/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Vakumski podizači prtljaga Otvoreni VACULEX UK Ltd. Birmingham Velika Britanija 12.5.2014. 99.081,76 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Oprema za dojavno-nadzorni centar Otvoreni Commerce Engineering d.o.o. Mostar Mostar 12.5.2014. 99.200,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Redovan i interventan servis Pregovarački SICON SASA d.o.o. Tuzla 23.5.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Barijera za sistem kontrole saobraćaja Pregovarački Process control d.o.o. Sarajevo 3.6.2014. 10.700,00 Službeni glasnik BiH 46/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Proširenje postojećih i nabavka novih akrivnih resursa računarske mreže Otvoreni ESTABLISH d.o.o. Sarajevo 6.6.2014. 209.077,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Računari, UPS-ovi i periferni uređaji Otvoreni Commerce Engineering d.o.o. Mostar Mostar 3.7.2014. 198.133,82 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sistemski i aplikativni software Otvoreni Commerce Engineering d.o.o. Mostar Mostar 10.7.2014. 121.957,99 Službeni glasnik BiH 56/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Higijenski materijal (sukcesivna isporuka) Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 4.7.2014. 149.716,22 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Građevinski radovi na platformi i komercijalnom parkingu Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 9.6.2014. 163.158,60 Službeni glasnik BiH 58/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Licenca za proširenje programske opreme POINT 2000 za potrebe Stručnog saradnika za praćenje poreza u Sektoru finansija Pregovarački POINT COMPUTERS d.o.o. Sarajevo 18.7.2014. 2.890,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Sukcesivna isporuka jednokratnih parking kartica i kartica za čišćenje za SIEMENS parking sistem Pregovarački Process control d.o.o. Sarajevo 27.8.2014. 48.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Rezervni dijelovi za AGL sistem Pregovarački ENERGY TECHNOLOGY SRL Bologna Italija 24.7.2014. 10.559,01 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Servisiranje avio mostova Pregovarački Spie Nederland B.V. Holandija 2.9.2014. 105.581,57 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Špediterske usluge Pregovarački ATHENS d.o.o. Sarajevo 8.9.2014. 51.470,00 Službeni glasnik BiH 77/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Usluge SITA IPVPN (internacionalna avijacijska komunikacijska mreža) 64k ISNET veze Pregovarački SITA INC Sjedinjene Američke Države 1.9.2014. 120.000,00 Službeni glasnik BiH 82/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 1: Fluid za zaštitu od zaleđivanja i odleđivanje zrakoplova Otvoreni Kilfrost Ltd Velika Britanija 19.9.2014. 1722695,06 Službeni glasnik BiH 85/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova za Skiddometar BV-11 te usluge interventnog servisa Pregovarački MOVENTOR OY Inc. - Finska Finska 30.10.2014. 88.012,35 Službeni glasnik BiH 87/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Isporuka orginalnih rezervnih dijelova te usluge interventnog servisa Pregovarački FSM - Maschinenhandel GmbH Austrija 20.10.2014. 234.699,60 Službeni glasnik BiH 92/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo održavanje programskih paketa Point 2000 i tehnička podrška za period od01.12.2014. do 01.12,2015. Pregovarački POINT COMPUTERS d.o.o. Sarajevo 28.11.2014. 20.028,76 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Špediterske usluge Otvoreni ATHENS d.o.o. Sarajevo 28.11.2014. 455.880.00 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Pretplata na službena glasila, 2. Pretplata na internet pristup službenim glasilima, 3. Službena glasila snimljena na DVD-u za 2014. god, 4. Usluge objave oglasa u Službenom glasniku BiH i u Službenim novinama F BiH. Pregovarački Javno preduzeće Novinsko izdavačka organizacija Službeni list BiH Sarajevo 9.12.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 98/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Preventivno i interventno održavanje VDGS sistema za kontrolu pristajanja aviona Pregovarački Process control d.o.o. Sarajevo 29.12.2014. 30.000,00 SG 03/15