HIFA-PETROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka LUEL lož ulja za potrebe TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi za 2014. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 26.12.2014. 2.630.109,33 SG 06/15
Granična policija BiH Lot 5 - Nabavka lož ulja na lokaciji Velika Kladuša, 6.000 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 22.646,15 SG 08/15
JKP Zenicatrans-prevoz putnika d.d. Nabavka eurodizela Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 1.878.500,00 SG 08/15
Dom zdravlja Banja Luka Lot 2- Lož ulje Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 22.1.2015. 34.188,03 SG 10/15
KJP ZOI '84 d.o.o. Sarajevo Lot 1- Nabavka i sukcesivna isporuka goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 15.1.2015. 41.367,00 SG 10/15
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Nabavka nafte i naftnih derivata za potrebe Područnice Šumarija Bos. Petrovac i GMO Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 2.2.2015. 445.777,78 SG 10/15
Agencija za privatizaciju FBiH Nabavka goriva za motorna vozila Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 28.1.2015. 12.800,00 SG 10/15
Služba za zajedničke poslove ZDK Sukcesivna isporuka goriva putem benzinskih pumpi II.5. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 259.777,79 SG 10/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka goriva i maziva (ponovna objava) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 4.2.2015. 111.564,10 SG 13/15
Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Sukcesivna nabavka plina za grijanje (propan-butan plina) Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 29.1.2015. 33.660,00 SG 13/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1- Nabavka dizela EN 590 D-4, 1.180.000 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 26.12.2014. 1.966.666,67 SG 15/15
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2- Nabavka benzina BMB 95, 100.000 litara Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 26.12.2014. 159.829,06 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 1- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 320.783,84 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 2- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 1.172.269,60 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 3- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 663.662,40 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 4- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 2.944.267,36 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lot 5- Dizel gorivo za pogon šinskih vozila za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.1.2015. 262.744,35 SG 15/15
JP Željeznice FBiH Lož ulje za grejnu sezonu 2014/2015 Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 6.2.2015. 367.200,00 SG 15/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 1- Isporuka nafte i naftnih derivata za potrebe vozila iz voznog parka Kantona Sarajevo u 2015. Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 11.2.2015. 206.400,00 SG 15/15
JU Djeca Sarajeva Lot 1- Nabavka i isporuka lož ulja za 2015. godinu Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 29.12.2014. 24.092,00 SG 15/15
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka goriva i lož ulja za potrebe BHANSA Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 6.2.2015. 200.000,00 SG 22/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Ugovor o kupoprodaji Ekstra lakog lož ulja Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo 22.1.2015. 24.600,00 SG 24/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1 - I PU,MUPSjedište, Jedinica za podršku, Jedinica za specijalističku podršku-lokacija općine Stari Grad, Centar Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.2.2015. 197.270,09 SG 26/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 3 - V PU, Lokacija općine Vogošća Otvoreni HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 16.2.2015. 42.417,39 SG 26/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Dizel gorivo EN 590, EURO 5 (do 474.315 litara) Pregovarački HIFA-PETROL d.o.o. Vogošća 12.2.2015. 616.609,50 SG 26/15