BROMA BEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 175: Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Kartice za VITEK aparat Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.5.2014. 87.876,90 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 183: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju - Reagensi i materijal za aparat mini Vidas Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 21.636,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 184: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju - Reagensi i materijal za aparat Alegria Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 64.315,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 191: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju - Anti-dsDNA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 4.243,20 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 192: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju - Anti-ssDNA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 1.713,60 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 193: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju -ANA Screen Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 3.902,40 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 194: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju-C-ANCA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 1.584,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 195: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju -P-ANCA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 1.584,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 196: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju -Anti-Sm/RNP Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 528,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 197: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju -AMA-M2 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 528,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 198: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju -ASCA IgA Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 273,60 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 199: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju -ASCA IgG Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 273,60 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 200: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju - Anti-Intrinsic Factor Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 273,60 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 201: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju -Anti-Scl-70 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 264,96 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 202: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju - HBsAg 5.0 Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 960,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Klinički centar Banja Luka Lot 205: Reagensi, testovi i ostali materijal za imunološku laboratoriju -HIV Ag/At Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 26.5.2014. 1.040,64 Službeni glasnik BiH 48/14
Dom zdravlja Prijedor Lot 3: Potrošni materijal za biohemijski analizator BT 3000 plus Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.7.2014. 1.991,30 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Prijedor Lot 4: Nabavka reagenasa za analizator BT 3000 plus Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.7.2014. 49.726,75 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Prijedor Lot 5: Nabavka reagenasa za aparat Thrombotrack Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.7.2014. 11.357,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Dom zdravlja Prijedor Lot 6: Nabavka reagenasa za aparat Nyco Card Reader Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 23.7.2014. 31.784,00 Službeni glasnik BiH 58/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 1: Serumi za epruvete Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 14.8.2014. 92.931,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 2: Serumi za pločice Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 14.8.2014. 54.902,00 Službeni glasnik BiH 68/14
Fond zdravstvenog osiguranja RS Lot 3: Serumi za druge krvnogrupne sisteme Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 14.8.2014. 108.363,00 Službeni glasnik BiH 68/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 16: Reagensi i materijal za aparat RAL Stainer Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 4.9.2014. 8.961,60 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 17: Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač XP 300 Sysmex Otvoreni BROMA BEL d.o.o. Laktaši 4.9.2014. 33.021,44 Službeni glasnik BiH 73/14