Centralna banka BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna banka BiH Lot 2: Održavanje sistema za bruto poravnanje u realnom vremenu Pregovarački Logica Uk Limited Velika Britanija 18.2.2014. 478.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Centralna banka BiH Sanacija krovne terase na objektu Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine Ubrzani BOGER d.o.o. Sarajevo 17.3.2014. 131.442,09 Službeni glasnik BiH 24/14
Centralna banka BiH Pretplata na korištenje usluge Thomson Reuters Pregovarački Thomson Reuters (Markets) SA Švicarska 31.1.2014. 64.307,69 Službeni glasnik BiH 24/14
Centralna banka BiH Zaštitna folija za staklene površine na objektima Pregovarački CAC d.o.o. Sarajevo 11.4.2014. 39.960,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Centralna banka BiH Folije za staklene površine za potrebe GJ Mostar Pregovarački CAC d.o.o. Sarajevo 11.4.2014. 1.749,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Centralna banka BiH Telefonska centrala Otvoreni KOMING-PRO d.o.o. Gradiška 20.5.2014. 33.330,00 Službeni glasnik BiH 43/14
Centralna banka BiH Lot 1: Rolo rešetke sa ugradnjom za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine Pregovarački ESTA d.o.o. Sarajevo 20.5.2014. 27.054,29 Službeni glasnik BiH 43/14
Centralna banka BiH Lot 2: Rolo rešetke sa ugradnjom za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo Pregovarački ESTA d.o.o. Sarajevo 20.5.2014. 11.529,69 Službeni glasnik BiH 43/14
Centralna banka BiH Lot 1: Kancelarijski materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Sarajevo Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 19.252,21 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH Lot 2: Kancelarijski materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Glavne jedinice Mostar Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.5.2014. 11.331,83 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH Lot 3: Kancelarijski materijal za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 12.5.2014. 19.559,35 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH Lot 4: Kancelarijski materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine - Filijale Brčko Otvoreni R&S d.o.o. Sarajevo 26.5.2014. 14.866,55 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH Lot 5: Kancelarijski materijal za potrebe Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama Otvoreni Primaprom d.o.o. Banja Luka 12.5.2014. 5.599,02 Službeni glasnik BiH 46/14
Centralna banka BiH Lot 1: Nabavka radnih stolova i namještaja za sale za sastanke Otvoreni MAN COMMERCE d.o.o. Prijedor 4.6.2014. 103.742,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Centralna banka BiH Lot 2: Nabavka ostalog namještaja Otvoreni MAN COMMERCE d.o.o. Prijedor 4.6.2014. 96.494,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Centralna banka BiH Nabavka usluga - pretplata za korištenje usluga ECR Pregovarački ECR Research Holandija 9.6.2014. 21.514,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Centralna banka BiH Lot 2: Nabavka kancelarijskih stolica i namještaja u suterenu objekta Otvoreni KONCEPT ADC d.o.o. Banja Luka 1.4.2014. 87.745,35 Službeni glasnik BiH 56/14
Centralna banka BiH Lot 3: Nabavka raznih kancelarijskih ormara Otvoreni KONCEPT ADC d.o.o. Banja Luka 1.4.2014. 65.133,70 Službeni glasnik BiH 56/14
Centralna banka BiH Usluge oglašavanja u listu Dnevni avaz Pregovarački Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo 8.8.2014. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Centralna banka BiH Usluge oglašavanja u listovima Glas Srpske i Nezavisne novine Pregovarački DNEVNE NEZAVISNE NOVINE d.o.o. Banja Luka 8.8.2014. 40.001,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Centralna banka BiH Usluge oglašavanja na portalu Klix.ba Pregovarački INTERSOFT d.o.o. Sarajevo 8.8.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 75/14
Centralna banka BiH Oglašavanje u listovima Oslobođenje i BH Dani Pregovarački OSLOBOĐENJE d.o.o. Sarajevo 5.8.2014. 25.641,02 Službeni glasnik BiH 79/14
Centralna banka BiH Lot 1: Instalacije dojave požara, Instalacije plinodojave. Ograničeni Grupa ponuđača: NEW SANATRON, SECURITON Banja Luka, Srbija 23.5.2014. 38.939,29 Službeni glasnik BiH 83/14
Centralna banka BiH Lot 2: Instalacije interfona, Instalacije video nadzora,Instalacije kontrole,evidencije pristupa, dojave poplave (vlage) i protivprovale,Integracija sistema Ograničeni Grupa ponuđača: Telemax, SECTOR SECURITY d.o.o. Banja Luka 5.6.2014. 330.089,12 Službeni glasnik BiH 83/14
Centralna banka BiH Nabavka usluga čišćenja objekta za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH Otvoreni Top Fit Čelinac 4.9.2014. 34.530,00 Službeni glasnik BiH 83/14