Klinička bolnica Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 5- Kirurški konac za rađaonicu Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 25.3.2015. 34.997,79 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 6- Kirurški konac za dječju kirurgiju Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 23.3.2015. 7.704,00 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 7- Kirurški konac za urologiju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 23.3.2015. 21.706,56 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 8- Kirurški konac za abdominalnu kirurgiju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 23.3.2015. 146.814,20 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 9- Kirurški konac za torakalnu kirurgiju Otvoreni CO MEDPROM d.o.o. Banja Luka Banja Luka 27.3.2015. 2.769,60 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 10- Kirurški konac za kardiokirurgiju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 23.3.2015. 107.385,00 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 11- Kirurški konac za polikliničku djelatnost Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 23.3.2015. 34.324,20 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 12- Kirurški konac za neurokirurgiju i vaskularnu kirurgiju Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 23.3.2015. 39.932,40 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 13- Kirurški konac za ORL i MFK operacijsku dvoranu Otvoreni BIOPROTEX d.o.o. Mostar Mostar 23.3.2015. 25.819,29 SG 30/15
Klinička bolnica Mostar Lot 1 - Nabava imunokemijskih reagensa, kalibratori i kontrole, dodaci, biokemijski reagensi, lijekovi, droge, kalibratori, kontrole Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.3.2015. 2.743.145,47 SG 32/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2 - Reagensi / preparati za aparat Unicap 100 ili ekvivalent za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 19.3.2015. 234.411,51 SG 32/15
Klinička bolnica Mostar Lot 3 - Reagensi / preparati za aparat Vitros ili ekvivalent za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.3.2015. 285.254,00 SG 32/15
Klinička bolnica Mostar Lot 4 - Reagensi / preparati za aparat Olympus AU 640 ili ekvivalent za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni INEL - MED d.o.o. Mostar 20.3.2015. 692.704,00 SG 32/15
Klinička bolnica Mostar Lot 5 - Aparatura i potrošni materijal za potrebe Odjela za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni Inel d.o.o. Mostar 23.3.2015. 21.506,88 SG 32/15
Klinička bolnica Mostar Lot 6 - Kemikalije i reagensi za Odjel za laboratijsku dijagnostiku Otvoreni Lab commerce d.o.o. Široki Brijeg 12.3.2015. 1.171.827,81 SG 32/15
Klinička bolnica Mostar Lot 1- Materijal za aparata Architect ili ekvivalent Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 8.4.2015. 2.134.324,39 SG 34/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2- Reagensi/preparati za proizvođača Grifols ili ekvivalent Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 8.4.2015 237.215,40 SG 34/15
Klinička bolnica Mostar Lot 1- Stanični separator Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 3.4.2015. 109.000,00 SG 34/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2- Potrošni materijal za stanični separator (vrećice) Otvoreni INEL-BH d.o.o Maglaj 3.4.2015. 79.350,00 SG 34/15
Klinička bolnica Mostar Sredstva za dezinfekciju za potrebe SKB Mostar Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 6.3.2015. 142.541,10 SG 37/15
Klinička bolnica Mostar Lot 2- Reagensi proizvođača Biomerieux ili ekvivalent Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 31.3.2015. 447.434,71 SG 37/15
Klinička bolnica Mostar Lot 3- Reagensi za molekularnu dijagnostiku Otvoreni DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo 13.3.2015. 273.558,08 SG 37/15
Klinička bolnica Mostar Lot 4- Potrošni materijal - setovi Otvoreni RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar 3.4.2015. 44.814,60 SG 37/15
Klinička bolnica Mostar Lot 5- Nabava seta za autotransfuziju za mašinu ELECTA ili ekvivalent Otvoreni Melcom d.o.o. Mostar 3.4.2015. 134.748,00 SG 37/15
Klinička bolnica Mostar Lot 6- Foley antibakterijski urinarni kateteri - presvučeni legurom srebra, zlata i paladija Otvoreni Proma d.o.o. Sarajevo 3.4.2015. 38.573,00 SG 37/15